Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

ΠΡΑΞΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ.

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

ΠΡΑΞΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Την θετική ανταπόκριση του αρμόδιου Υπουργού στηναρ. Πρωτ. 7467 από 16/09/2022 ερώτησή του, είχε ο Βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης για το ζήτημα της αύξησης πιστώσεων για νέους αγρότες προκειμένου να στηριχθούν όσο περισσότεροι υποψήφιοι νέοι γεωργοί γίνεται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική απάντησή του ο υπουργός αναφέρει ότι, αφού διαπιστώθηκε ότι το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν πολύ μεγάλο, αποφασίσθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού κατά επιπλέον 105,3 εκατ. € ανεβάζοντάς τον από τα 420 εκ € που ήταν αρχικά στα 525,3 εκ € τελικά, δηλαδή κατά 25%, για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερωνυποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής του Μέτρου, αξιοποιώνταςκαι το εργαλείο της υπερδέσμευσης και εξαντλώντας τις χρηματοδοτικές δυνατότητες τουΠρογράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.

Έτσι, το τελικό ποσό που διατίθεται στη συγκεκριμένη πρόσκληση του Μέτρου ανήλθε σε 525,3 εκατ. €, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά (μέχρι σήμερα στις προηγούμενες προσκλήσεις το συνολικό ποσό δεν υπερέβη τα 300 εκατ. €), όπως επίσης για πρώτη φορά διπλασιάστηκε το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο (από 17.000-22.000 € σε 35.000-40.000€).

Στην Κεντρική Μακεδονία ειδικότερα, ο προϋπολογισμός της αρχικής κατανομής της τελευταίας Πρόσκλησης ήταν 62.200.000 € και με τη δεύτερη κατανομή ανήλθε σε 86.349.000 €, δηλαδή αυξήθηκε περίπου 39%.

Όπως επισημαίνεται στην απάντηση του Υπουργού, από το σύνολο των αιτήσεων που πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, έχουν ήδη ενταχθεί χίλιοι πεντακόσιοι ένας (1.501) παραγωγοί, για τους οποίους δεν απαιτούνταν η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, με βάση το 90% των διαθέσιμων πιστώσεων. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί έχουν ήδη λάβει και την α’ δόση.

Αναμένεται να ενταχθούν ακόμη α) όσοι καλύπτονται από το 90% των πιστώσεων, αλλά απαιτούνταν η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, και β) όσοι καλύπτονται από το υπόλοιπο 10% των πιστώσεων. Ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται περίπου στα 830 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη Πρόσκληση, ο αριθμός ενταγμένων ανήλθε σε μόλις 1.688 άτομα και με επιδότηση λιγότερη της μισής.

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο, όσοι δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο Μέτρο αυτό, θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία να υποβάλλουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στην επερχόμενη Πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης, με προϋπολογισμό 180 εκ €.

Τέλος ο υπουργός, αντιλαμβανόμενος το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει, δεσμεύθηκε να εξαντλήσει κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα.

Όλες αυτές οι παρεμβάσεις έρχονται σε μια εποχή όπου, τα τελευταία στοιχεία της απογραφής για το Νομό, δείχνουν πληθυσμιακή συρρίκνωση, συνεπώς η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε αυτόν, θα συμβάλουν πέραν των υπολοίπων, και στη συγκράτηση του ντόπιου πληθυσμού προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει