Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Προβλήματα Βαμβακοκαλλιεργητών

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

  Για τον κ. Υπουργό Γεωργίας

Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βαμβακοκαλλιεργητές οξύνονται συνεχώς, ενώ οι προοπτικές που διαγράφονται για την καλλιέργεια, στα πλαίσια της ήδη συζητούμενης αναμόρφωσης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς του προϊόντος, είναι απογοητευτικές για το μέλλον των βαμβακοπαραγωγών.

Παράλληλα, η πολιτική που ασκεί η Κυβέρνηση χαρακτηρίζεται από ατολμία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από σύγχυση στη χώρα μας, προκαλώντας αναστάτωση χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Κατόπιν αυτών ε π ε ρ ω τ ά τ α  ι ο κος Υπουργός Γεωργίας:

1. Γιατί αντί να αγωνισθεί για την ουσιαστική βελτίωση της συζητούμενης πρότασης της Επιτροπής για την αναθεώρηση της Κ.Ο.Α. του βάμβακος, θεώρησε αυτήν ικανοποιητική δηλώνοντας ότι έχει θετικά στοιχεία και ότι οι διαφωνίες πρέπει να περιορισθούν, κυρίως στα τεχνικά στοιχεία της πρότασης.

2. Γιατί αποδυνάμωσε απερίσκεπτα και αψυχολόγητα τη διαπραγματευτική του θέση, λαμβάνοντας αποφάσεις αυτοπεριορισμού της καλλιέργειας οι οποίες τελικά, όπως αποδεικνύεται, μόνο σύγχυση και αναστάτωση προκάλεσαν στους παραγωγούς.

3. Γιατί ελήφθησαν βεβιασμένα και πρόχειρα μέτρα περιορισμού της καλλιέργειας, χωρίς προηγούμενη ουσιαστική μελέτη, όπως αποδεικνύεται και από τις συνεχείς τροποποιήσεις της αρχικής απόφασης, οι οποίες μάλιστα, για να μην αποκαλυφθεί ο πραγματικός αριθμός τους, εκδίδονται με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου.

4. Γιατί δεν προσδιορίζει το εκτιμούμενο ύψος της καλλιέργειας για το έτος 2000 και το κέρδος των βαμβακοπαραγωγών.

5. Γιατί δεν διευκρινίζει τι θα γίνει με τις σαράντα (-40-) δραχμές της προκαταβολής, σε περίπτωση που η οριστική εκκαθάριση είναι μικρότερη. θα επιστρέψουν οι παραγωγοί το επιπλέον ποσό ή θα θεωρηθεί εθνική ενίσχυση;

6. Για την απουσία συγκεκριμένης πολιτικής που αφορά ουσιαστικά μέτρα ελέγχου της παραγωγής και τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους της.

 

 

Ο επερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει