Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Προβλήματα Βαμβακοπαραγωγών

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Είναι γνωστό ότι η συγκομιστική χρονιά βάμβακος που διερχόμαστε είναι η τελευταία εφαρμογής του δυσμενούς κοινοτικού κανονισμού, που από το 2001 υιοθετήθηκε . Από το 2006 έως το 2013 θα ισχύσουν άλλα κριτήρια που είναι ήδη καθορισμένα από τον Ιούνιο του 2003 και προβλέπουν ατομικό πλαφόν με βάση την περίοδο 2000 – 2002, αποδέσμευση του 65% της κοινοτικής ενίσχυσης και καταβολή του 35% με βάση τα καλλιεργούμενα στρέμματα. Η πολιτική ηγεσία του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης με  επανειλημμένες ενημερώσεις γνωστοποίησε μετά από σύμφωνη γνώμη 29 από τους 31 αρμοδίους (στο αντικείμενο) φορείς, (τις διαδικασίες ελέγχων του κοινοτικού καθεστώτος καταβολής της ενίσχυσης στην παραγωγή βάμβακος και μέτρων για την διασφάλισης του).

Βασικά σημεία αυτών των ενημερώσεων, σύμφωνα και με υπογραφείσα σχετικά Υπουργική Απόφαση, όπως η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων, εκτιμάται, γνωρίζει είναι:

1. Οι 1.100.000 τόνοι είναι η άριστη παραγόμενη ποσότητα που αποφέρει και τις περισσότερες κοινοτικές εισροές.

2. Κατάργηση λειτουργίας των Κέντρων Διαμετακόμισης.

3. Προσδιορισμός οριστικού ποσοστού ξένων υλών 8% και ποσοστού υγρασίας 15% .

4. Υπολογισμός της ηρτημένης παραγωγής με βάση τον μέσο όρο της πενταετίας 2000- 2001 – 2002 -2003 -2004 (με εξαίρεση μιας χρονιάς όταν και όπου η μείωση της παραγωγής στο νομό είναι πάνω από 20%). Ο προσδιορισμός της ηρτημένης παραγωγής που μπορεί να παραδοθεί από κάθε βαμβακοπαραγωγό γίνεται με βάση ξεχωριστή ζώνη για κάθε πρώην Κοινότητα, επιλογή για την οποία διαμορφώθηκε πλειοψηφία από το σύνολο των συμμετεχόντων   εκπροσώπων   των   φορέων   των βαμβακοπαραγωγών.

5. Η υγρασιομέτρηση των παραδιδομένων ποσοτήτων σύσπορου βαμβακιού θα πραγματοποιείται  πριν την ζύγιση κάθε φορτίου και παραλαβή του από τα εκκοκκιστήρια.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι περάν των όποιων αντιξοοτήτων και περυσινών δυσκολιών, η χώρα μας εξασφάλισε κοινοτικές εισροές ύψους 727 εκ. ε που είναι ποσό μεγαλύτερο κατά 37 δις. (αναγόμενο σε ελληνικό νόμισμα) σε σχέση με το μέσο όρο της προηγηθείσας τριετίας. Αυτή λοιπόν από πλευράς εισροών την καλή περίοδο είναι προφανώς ότι επιδιώκει για φέτος να πετύχει η κυβέρνηση,

Όπως όμως από τα παραπάνω γίνεται γνωστό για φέτος δεν μπορούν   να λειτουργήσουν «τα κέντρα διαμετακόμισης βάμβακος», που παρελάμβαναν και συγκέντρωναν   βαμβάκι από τους παραγωγούς και το παρέδιδαν στην συνέχεια στο εκκοκκιστήριο για λογαριασμό των παραγωγών. Οι κ.κ. Λεονταρίδης και Τσιπλάκης επισκέφθηκαν    αυτήν την εβδομάδα τον Υπουργό Γεωργίας κ.Μπασιάκο και συζήτησαν μαζί του συνολικότερα το ζήτημα επί τη  βάσει και τον ισχυρισμών τον δραστηριοποιούμενων σ’ αυτό το αντικείμενο. Χωρίς να αποκλείεται και συνάντηση τον ενδιαφερομένων εντός των ημερών με τον κ. Υπουργό, τελικώς επισημάνθηκε ότι για συγκεκριμένου, λόγους υπήρξε η νέα αυτή ρύθμιση .

Οι κ.κ. Λεονταρίδης και Τσιπλάκης θα έχουν συνεχή ενημέρωση και γνώση για τα σχετικά με την εκκοκκιστική περίοδο ζητήματα και θα διευκολύνουν με τις αναγκαίες πρωτοβουλίες τους την κατά το δυνατόν επιτυχή αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων μπορούν να ανακύψουν.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει