Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Προβλήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Είναι γνωστή η κατάσταση, που επικρατεί σήμερα στο χώρο της Αυτοδιοίκησης ύστερα και από τις αλλεπάλληλες αλλά απρογραμμάτιστες παρεμβάσεις, που επιχείρησε η Κυβέρνηση κατά τη δεκαετία του 90 κυρίως με την καθιέρωση του αιρετού Νομάρχη και τον «Καποδίστρια» στον Α’ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παρά τις υποσχέσεις που κατά καιρούς δόθηκαν από την Κυβέρνηση για στήριξη των θεσμών, δυστυχώς, σήμερα διαπιστώνουμε στον Α’ Βαθμό φαινόμενα, που λίγο απέχουν από  «κατάσταση νευρικής κρίσης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο θέσεων του Δ. Σ. της ΚΕΔΚΕ εν όψει του Συνεδρίου της θεσσαλονίκης. Στον Β’ Βαθμό αφαιρέθηκαν σταδιακά όλες οι αρμοδιότητες και φθάσαμε στο ακραίο γεγονός, να σχεδιάζει πλέον η ίδια  η Κυβέρνηση την κατάργηση του αιρετού Νομάρχη, που πριν λίγα χρόνια θεσμοθέτησε.
Αντίθετα, ενίσχυσε τον διορισμένο Περιφερειάρχη με πολλές αρμοδιότητες, κατά τρόπο που να αποφασίζει για όλα με έλλειψη δημοκρατικού προγραμματισμού σε τέτοιο σημείο, που Δήμαρχοι και Νομάρχες να προσέρχονται ως επαίτες, προκειμένου να τους προγραμματίσει κάποιο έργο ή να τους δώσει κάποια χρήματα.
Ειδικότερα , τα προβλήματα του Α’ Βαθμού είναι:

• Η κατ’ εξακολούθηση παραβίαση του Ν. 1828 από την Κυβέρνηση.

• Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην πλειοψηφία των Ο.Τ.Α, και η διαρκής «απειλή» περικοπής των θεσμοθετημένων πόρων.

• Ο κίνδυνος αποκλεισμού μεγάλου μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και η απελπιστικά μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του.

• Η κατάρτιση στο μεγαλύτερο μέρος του Ταμείου Συνοχής ερήμην της Τ.Α.

• η καχεξία του ΕΠΤΑ που λειτουργεί κατά το ήμισυ αφού, μέχρι σήμερα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

• Οι ανακολουθίες της Κυβέρνησης που συνόδευσαν την πρόσφατη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αφού οι πόροι που μεταφέρθηκαν από τα Υπουργεία σαφέστατα υπολείπονται των ελάχιστα απαιτουμένων.

• Το πάγωμα της στελέχωσης για μεγάλο αριθμό Ο.Τ.Α, λόγω των διαδημοτικών συνεργασιών.

• Η συνεχιζόμενη αγνόηση των θεσμικών οργάνων της Τ.Α. σε αρκετά νομοθετήματα, που, ενώ αφορούν την Αυτοδιοίκηση, ψηφίζονται εν αγνοία της.

• Η υπερσυγκεντρωτική λογική πολλών Υπουργείων, που επιμένουν κόντρα στα μηνύματα των καιρών.

• Οι συχνές επιθέσεις που δέχεται ο θεσμός, όπως πρόσφατα έγινε με τις πλημμύρες στην Αττική, που προσπάθησε η Κυβέρνηση να μεταθέσει αλλού τις δικές της ευθύνες.

• Η έλλειψη σε αρκετές περιπτώσεις κοινωνικής αποδοχής για τον «Καποδίστρια», λόγω του δογματικού τρόπου με τον οποίο η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αλλαγών στη σύνθεση των νέων Δήμων.

• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, που μοιράστηκε χωρίς τη γνώμη των νέων Δήμων, σε πολλές περιπτώσεις είναι άχρηστος και για το λόγο ότι δεν έχουν χειριστές.
• Δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που απορρέουν από τον ιδιαίτερο   χαρακτήρα    των ορεινών και νησιωτικών Ο.Τ.Α, με αύξηση των απαραίτητων    πόρων.
Επειδή η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένα από τα σημαντικότερα βάθρα της Δημοκρατίας μας και η σωστή λειτουργία της είναι προς όφελος του λαού μας.


Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει