Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

Διευκολύνεται και επιταχύνεται η διαδικασία των αποζημιώσεων των αγροτών και των κτηνοτρόφων με τη χορήγηση προκαταβολών αποζημίωσης για τις χαλαζοπτώσεις του περασμένου Ιουνίου στην ΠΕ Σερρών και σε άλλες περιοχές με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με το άρθρο 6 της τροπολογίας 1427-218-28/09/2022 που ψηφίζεται σήμερα, θεσπίζεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έναντι της δικαιούμενης αποζημίωσης και δυνατότητα καθορισμού ποσοστού προκαταβολής διαφορετικού, ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών ρυθμίσεων περί ανωτάτων ορίων.

Παράλληλα, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την αποζημίωση όσων απασχοληθούν σε έργο σχετικό με τις ως άνω ζημιές, ώστε να επιταχυνθεί η σχετική διαδικασία.

Επιτυγχάνεται έτσι, η άμεση στήριξη των πληγέντων αγροτών για τις ζημιές που υπέστησαν στο φυτικό και ζωικό τους κεφάλαιο, και στηρίζεται ακόμη περισσότερο η αγροτική ανάπτυξη και οικονομία.

Η κυβέρνηση, σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μια φορά, ότι διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά ώστε να δίνει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν, επεμβαίνοντας έγκαιρα όπου χρειάζεται, προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

Ρυθμίσεις Θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις

ζημιές που προκλήθηκαν λόγω χαλαζοπτώσεων και πυρκαγιών

  1. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, δύναται να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό, ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 12 και της Παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010 (160), της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1668), της παρ. 1 του άρθρου 20 της υπ’ αρ.157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων(Β 1669), καθώς και της παρ. 2τσυ άρθρου 7 και τη παρ. 1 του άρθρου 8της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1239), για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο από τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022, στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς, στις Δημοτικές Κοινότητες Αθύρων, Δυτικού και Ραχώνας, της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας, του Δήμου Πέλλας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στη Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων, της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων και στις Δημοτικές Κοινότητες Χαλκηδόνος, Ελεούσης, Βαλτοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Χαλκηδόνος, του Δήμου Χαλκηδόνος, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Τοπείρου και στη Δημοτική Ενότητα Βιστωνίδος του Δήμου Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
  2. α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 5127/57526/26.5.2017 κοινής απόφασης

των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 1913), για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων ενεργητικής Προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΑ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5127/57526/26.5.2017Κοινή απόφαση, σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 και τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου2022, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 3Ιης Δεκεμβρίου 2022, Καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς ημερήσιο και μηνιαίο όριο.

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3493/37001/30.3.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1189), για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημιάς και των αιτήσεων για τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3493/37001/30.3.2017 κοινή απόφαση, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 3Ιης Δεκεμβρίου 2022, καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο. Στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. που ασχολούνται με την διεκπεραίωση των αιτήσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου 2021 έως 30Σεπτεμβρίου 2021, καθορίζεται αποζημίωση τεσσάρων (4) ευρώ για κάθε αίτηση, και το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022,καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

  1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022 και σε Καμία περίπτωση πέραν της 3Ιης Δεκεμβρίου 2022, μόνο για το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΑ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Βέροιας και Αλεξανδρούπολης, που απασχολείται με αυτή:

α) Οι ώρες της απασχόλησης ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ανά εξάμηνο της περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρ. Α’ του άρθρου20 του ν. 4354/2015 (Α 176), τηρουμένου πάντως του πλαισίου του π.δ. 88/1999 (Α’ 94).

β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22.00η ώρα, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε(15) εργάσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ’ αρ.287819/10.8.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1163).

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών ορίζονται οι ώρες απασχόλησης της περ. α) της παρ. 3, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει