Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Κατασκευή Ταμιευτήρων Ποταμού Κρουσοβίτη

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τους Υπουργούς : Γεωργίας Κ.Ανωμερίτη ,   ΠΕΧΩΔΕ κ.Λαλιώτη

 

θέμα: “Κατασκευή Ταμιευτήρων ποταμού Κρουσοβίτη”

Για ένα ακόμη καλοκαίρι η Ελλάδα  έζησε τον προαναγγελθέντα εφιάλτη της λειψυδρίας. Από τη μια μεριά υπάρχουν οι φυσικές αντιξοότητες που επιτείνουν την κατάσταση . Από την άλλη ,η πολιτική διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας αποδεικνύεται ανεπαρκής. Οι υδάτινοι πόροι της χώρας δεν αξιοποιούνται.

Το πρόβλημα όμως έχει γίνει πλέον οξύ και απαιτεί άμεσες λύσεις ιδίως σε περιοχές όπου ενώ υπάρχει το νερό δεν αξιοποιείται με την κατασκευή έργων αλλά χάνεται αχρησιμοποίητο.

Συγκεκριμένα στην περιοχή Σιδηροκάστρου η κατασκευή ταμιευτήρων – στον ποταμό Κρουσοβίτη που παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα ,θα ήταν λύση σωτηρίας για μια ολόκληρη Ακριτική αγροτική περιοχή.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του έργου αυτού είναι:

  • Αποταμίευση 20-30.000.000 κυβικών μέτρων νερού το οποίο κατάτη χειμερινή περίοδο καταλήγει στη θάλασσα .
  • Δυνατότητα άρδευσης έκτασης 30.000 στρεμμάτων που σήμεραπαραμένουν ξηρικά .
  • Συμπλήρωση της άρδευσης των δικτύων:

Α .Δίκτυο τεχνητής βροχής Σιδ/στρου ,68. 500 στρ.

Β. Δίκτυο Τ.Ο.Ε.Β. Ι Αρδευτικό δίκτυο Ηράκλειας ,48.000 στρ.

Γ. Δίκτυο Τ.Ο.Ε.Β. Δυτικής Διώρυγας Ηράκλειας ,48.000 στρ.

Δ. Δίκτυο Τ.Ο.Ε.Β. Σιδ/στρου 3.000 στρ.

  • Ύπαρξη σχετικής ετοιμότητας από άποψη μελετών .

Η μελέτη κατασκευής των ταμιευτήρων, στον ποταμό Κρουσοβίτη είναι ενταγμένη στη ΣΑΜ 081 του Υπουργείου Γεωργίας μ ε αριθμό 8781707 και συνολικό προϋπολογισμό 250 εκατ. Δρχ. και περιλαμβάνει την κατασκευή δύο Ταμιευτήρων και των αντίστοιχων αρδευτικών για την άρδευση 30.000 στρ.

Ταμιευτήρας περιοχής Σιδηροκάστρου. Χωρητικότητας περίπου 20 εκατομ. κυβ. μέτρων για την άρδευση 20.000 στρεμ. στις περιοχές των αγροκτημάτων : Σιδηροκάστρου, Χαρωπού. Κ.Αμπέλας   ,Χορτερού, Καμαρωτού, Βαμβακοφύτου, Παλαιοκάστρου    ,Μελενεκιτσίου    και Χριστού.

Ταμιευτήρας περιοχής Αχλαδοχωρίου. .Χωρητικότητας περίπου 5 εκατομ. κυβ. μέτρων, για την άρδευση έκτασης 10.000 στρεμ. στις περιοχές των αγροκτημάτων: Αχλαδοχωρίου , Καρυδοχωρίου και Καπνοφύτου.

Το έργο θα εξυπηρετήσει 5.000 αγροτικές οικογένειες και η αναμενόμενη ετήσια αύξηση του αγροτικού εισοδήματος θα είναι πάνω από 2 δις .δρχ.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1) Εάν στον κεντρικό σχεδιασμό των Υπουργείων σας υπάρχει η πρόθεση κατασκευής αυτού του σημαντικού έργου που θα επιλύσει αποτελεσματικά το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας με την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων .

2) Εάν σε μια ευαίσθητη Ακριτική περιοχή όπου το μέλλον της παρούσας αλλά και της μελλοντικής γενεάς αγροτών είναι δυσοίωνο ,γίνει πράξη ένα στρατηγικής σημασίας έργο που θα βοηθήσει την αγροτική παραγωγή.


Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει