Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Προτάσεις Θ. Λεονταρίδη στη Βουλή για επενδυτικά σχέδια στον αγροκτηνοτροφικό τομέα και την επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς με ισχυρά κίνητρα.

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

Προτάσεις Θ. Λεονταρίδη στη Βουλή για επενδυτικά σχέδια στον αγροκτηνοτροφικό τομέα και την επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς με ισχυρά κίνητρα.

  • Ενίσχυση του αγροκτηνοτροφικού τομέα με επενδυτικά σχέδια μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας των προϊόντων
  • Ανάπτυξη εναλλακτικού εισοδήματος τουρισμού, αγροτουρισμού, αλιευτικού τουρισμού και οικοτουρισμού
  • Αξιοποίηση της γεωθερμίας
  • Άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων με ισχυρά κίνητρα για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στις παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές όπως ο Ν. Σερρών.

Ο πρώην Υπουργός μιλώντας στη Βουλή, μεταξύ άλλων τόνισε:

Όλοι γνωρίζουμε, ιδίως τώρα που ολοκληρώνεται η απογραφή του πληθυσμού στη χώρα μας, το πόσο πολύ μειώνεται το ανθρώπινο δυναμικό στην περιφέρεια και τι εθνικές διαστάσεις θα έχει για το μέλλον η μείωση αυτή.

Η γήρανση του πληθυσμού, το δημογραφικό πρόβλημα, η φυγή των νέων στα μεγάλα αστικά κέντρα για αναζήτηση εργασίας, η αποβιομηχάνιση στην περιφέρεια τείνουν να πάρουν απρόβλεπτες διαστάσεις.

Είναι αναγκαίο όμως να ανατραπεί η κατάσταση αυτή.

Με την ενίσχυση του αγροκτηνοτροφικού τομέα ακόμα περισσότερο και με επενδυτικά σχέδια μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας των προϊόντων που παράγονται στην ελληνική περιφέρεια.

Τη δημιουργία εναλλακτικού εισοδήματος στους κατοίκους της υπαίθρου, μέσα από την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, προγράμματα αγροτουρισμού, αλιευτικού τουρισμού και οικοτουρισμού.

Την επιθετική αξιοποίηση της γεωθερμίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Την εφαρμογή έξυπνων και καινοτόμων πολιτικών με στόχο την ποιότητα των προϊόντων στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και της αλιείας για την ανάπτυξη και τη δημογραφική ενίσχυση της περιφέρειας.

Με το νέο αναπτυξιακό νόμο επιχειρείται να τονωθεί η επιχειρηματικότητα ιδίως στην περιφέρεια με σκοπό τον βέλτιστο τρόπο δημιουργίας νέου πλούτου και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος για την προσέλκυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Για να μείνει ο νέος στον τόπο του και να δημιουργήσει βιώσιμη επιχείρηση που θα ωφελήσει τον ίδιο, την τοπική οικονομία, και την εθνική οικονομία.

Η δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου με την χορήγηση υψηλών κρατικών ενισχύσεων και την παροχή ελκυστικών κινήτρων σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας.

Πρωτίστως, θα δώσει θέσεις απασχόλησης σε νέους που θέλουν να επενδύσουν στον τόπο τους και αναπτυξιακή πνοή στα χωριά μας που μαραζώνουν.

Τα μέγιστα ποσοστά κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου θα είναι αυξημένα κατά 5% έως 25% σε σχέση με τον προηγούμενο, με τα νέα ποσοστά να ανέρχονται δυνητικά τουλάχιστον στο 70% με βάση το νέο χάρτη ενισχύσεων.

Ειδικά για περιοχές σε απόσταση έως 30 χλμ. από τα σύνορα και για ορεινές περιοχές επίσης, προβλέπονται ποσοστά επιχορήγησης στο 100% του ανώτατου ορίου.

Και εδώ θέλω να σας προτείνω κύριε υπουργέ να δοθούν ποσοστά επιχορήγησης στο 100% του ανωτάτου ορίου ενισχύσεων στις παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές.

Και αυτό για 2 λόγους:

  1. Όταν σε μια περιφέρεια π.χ. της κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν ενδοπεριφερειακές ανισότητες και ο δείκτης ευημερίας των προβληματικών περιοχών όπως είναι οι Σέρρες έχει τεράστια διαφορά από τον δείκτη ευημερίας του κέντρου της περιφέρειας, τότε εντείνονται έτι περαιτέρω οι ανισότητες βάζοντας τις ίδιες ενισχύσεις στην προβληματική από την μη προβληματική περιοχή. Εξ άλλου, η παραμεθόρια και προβληματική περιοχή θεσμοθετήθηκε στο σύνολο του νομού.

Ο επιχειρηματίας θα προτιμήσει το κέντρο για πολλούς και διαφόρους λόγους (όπως μεταφορικά, υποδομές, αποστάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, κλπ.). Και αντί για αποκέντρωση θα γίνεται συγκέντρωση.

  1. Η προσπάθεια άρσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων με το επιπλέον κίνητρο θα επιφέρει μια ισορροπία στην ανάπτυξη των προβληματικών περιοχών σε σχέση με το κέντρο της περιφέρειας, ειδάλλως οι ανισότητες θα διευρύνονται μιας και ο δείκτης ανεργίας αυτών των περιοχών είναι υψηλότερος από το μέσο όρο της χώρας. Πιστεύω επίσης ότι η σύνδεση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας. Και εδώ στις Σέρρες το πανεπιστημιακό τεχνολογικό ίδρυμα, όπως και σε άλλες περιοχές, θα ενώσει την ανώτατη εκπαιδευτική κοινότητα, με την επιχειρηματικότητα ανοίγοντας νέους ορίζοντες.

Επ’ αυτών θέλω τη στήριξή σας κύριε υπουργέ με την αποδοχή των δίκαιων προτάσεων μου.

Κύριες πηγές χρηματοδότησης και κλειδιά ανάπτυξης του αναπτυξιακού νόμου θα είναι το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΠΔΕ.

Οι ενισχύσεις παρέχονται με τέσσερις μορφές, Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το νομοσχέδιο εισάγει 2 καινοτομίες:

  1. Προσδιορίζει 13 στρατηγικές κατηγορίες ενισχύσεων (καθεστώτα ενισχύσεων) με θεματική στόχευση σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, δηλαδή εξειδικεύει τους τομείς στους οποίους θα δαπανηθούν δημόσιοι πόροι ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
  2. Η δεύτερη και πολύ σημαντική καινοτομία που εισάγεται με τον νέο αναπτυξιακό νόμο μετά τις θεματικές ενισχύσεις, αφορά την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, διευκολύνσεις στις διαδικασίες έγκρισης, σύντμηση του χρόνου ανταπόκρισης των υπηρεσιών στα υποβαλλόμενα αιτήματα και αξιοποίηση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος που αναπτύσσεται για την υποστήριξη του Αναπτυξιακού νόμου.

Η κυβέρνηση βήμα-βήμα από την αρχή, μετά τη μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, τη στήριξή τους με όσα μέσα διαθέτει το διάστημα της πανδημίας, έρχεται με νέα αναπτυξιακή στρατηγική και με το σχεδιασμό του αναπτυξιακού νόμου και ενισχύει την περιφερειακή και τοπική δραστηριότητα με πρωτοποριακό τρόπο και με επιδίωξη την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, την κοινωνική συνοχή και την κατάργηση των ανισοτήτων.

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει