Πρόγραμμα Νέων Ελέυθερων Επαγγελματιών

Share:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

           Για μια ακόμη φορά – και σε ένα ιδιαίτερο κρίσιμο κοινωνικό πρόβλημα – ο Νομός Σερρών αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία ως περιοχή δεύτερης κατηγορίας. Διαφορετικά δεν μπορεί να εξηγηθεί ότι από το πρόγραμμα “ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ” με την υπ. αριθμ. 30825/27.6.01 απόφαση σας που υλοποιείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και στοχεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας, καθορίστηκαν μόλις 121 θέσεις για ηλικίες 18-60 ετών επιχορηγούμενες στο Νομό μας.

           Ένα Νομό επί δεκαετίες εγκαταλειμμένο, προβληματικό με δραματικούς αριθμούς ανέργων κυρίως ανάμεσα στη νεολαία μας.

        Σαν να μη έφτανε αυτό, ενώ παλαιότερα σε ανάλογα προγράμματα υπήρχε πρόβλεψη να επωφελούνται και όσοι νωρίτερα είχαν κάνει έναρξη επαγγέλματος η υπουργική απόφαση για το τρέχον πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνει αυτήν την κατηγορία.

           Επειδή η κατανομή των θέσεων του συγκεκριμένου προγράμματος, αδικεί κατάφορα μια περιοχή που με επίσημα στοιχεία είναι από τις φτωχότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με υψηλότατους δείκτες ανεργίας …

            Επειδή η πρακτική αυτή αποθαρρύνει πολλούς κυρίως από τους ανέργους νέους μας και— παρ’ όλα αυτά – οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα είναι υπερδεκαπλάσιες από τις κατανεμηθείσες επιχορηγούμενες νέες επιχειρήσεις.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο αρμόδιος Υπουργός

1.  Γιατί αποκλείσθηκαν από το πρόγραμμα “ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ”  όλοι οι ενδιαφερόμενοι Νέοι Επαγγελματίες που έκαναν έναρξη μέχρι το Σεπτέμβριο του 2001, εν αντιθέσει με τις προηγούμενες χρονιές.

2.  Γιατί δεν λάβατε υπόψη σας το ιδιαίτερο οξύ πρόβλημα ανεργίας που αντιμετωπίζει ο Νομός Σερρών που είναι και παραμεθόριος με αποτέλεσμα να υπάρχει φυγή προς τα μεγάλα Αστικά Κέντρα.


 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Previous Article

Επίλυση Προβλημάτων Πυροσβεστών

Next Article

Μείωση του Εισοδήματος των Βαμβακοκαλλιεργητών