Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Πρόταση Ψηφίσματος για την Απαγόρευση εφεξής χρήσης Βομβών Εξασθενημένου Ουρανίου

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Πρόταση Ψηφίσματος

Κύριε Πρόεδρε,

        Οι τελευταίες αποκαλύψεις για τη χρήση βομβών εξασθενημένου ουρανίου, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ σε βάρος της Σερβίας και για τους κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον και κυρίως την υγεία των ανθρώπων που κατοικούν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία στην κοινή γνώμη της Ευρώπης ολόκληρης και της χώρας μας. Είναι προφανές ότι η υπόθεση αυτή πρέπει πλήρως να διερευνηθεί και να αναληφθούν κοινές και συντονισμένες δράσεις προκειμένου να προστατευθούν μείζονα για τον άνθρωπο αγαθά. Ενόψει αυτών προτείνουμε να υιοθετηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων το ακόλουθο ψήφισμα, το οποίο να απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Βουλή των Ελλήνων λαμβάνοντας υπόψη:

– ότι, σύμφωνα με σαφή επιστημονικά συμπεράσματα, η χρήση βομβών εξασθενημένου ουρανίου μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και κυρίως στην υγεία των ανθρώπων σε βάθος χρόνου,

– ότι υπάρχει διάχυτη ανησυχία μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης για τους πραγματικούς υγειονομικούς και οικολογικούς κινδύνους, που προέρχονται από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ σε διάφορες περιοχές της πρώην Γιουγκοσλαβίας,
– ότι καμία στρατιωτική δραστηριότητα δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον των

τωρινών και των επερχόμενων γενεών, απευθύνεται προς το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζητά:

– να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι του προβλήματος και να δοθούν σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες στους Ευρωπαίους πολίτες για ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ και για τις πιθανές επιπτώσεις σε βάρος της υγείας πολιτών.

– να αναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις από τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης όλης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες από τη χρήση βομβών εξασθενημένου ουρανίου και κυρίως να προστατευθεί η υγεία όσων κατοικούν στις πληγείσες περιοχές ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο βρίσκονται σε αυτές.

– να αποφασισθεί η απαγόρευση εφεξής της χρήσης για οποιονδήποτε λόγο, βομβών εξασθενημένου ουρανίου και κάθε άλλου όπλου που παράγει ραδιενέργεια βλαπτική για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει