Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Συνέχιση της επιδότησης του προγράμματος γενετικής βελτίωσης του προβάτου φυλής Σερρών

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής  Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 

Αθήνα ,  21 Σεπτεμβρίου   2011

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Θέμα : «Συνέχιση της επιδότησης του προγράμματος γενετικής βελτίωσης του προβάτου φυλής Σερρών »

Σας υποβάλλω Υπόμνημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Προβατοτρόφων Ν. Σερρών φυλής Σερρών « Ο Στρυμών » και παρακαλώ να εξετάσετε το θέμα τους και να απαντήσετε στις προτάσεις και τα ερωτήματα που τίθενται .

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός προβατοτρόφων Ν. Σερρών φυλής Σερρών « Ο Στρυμών » ιδρύθηκε το 2000 στη Νιγρίτα με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων , οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της γενετικής βελτίωσης και προώθησης της φυλής προβάτων Σερρών και της παροχής υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης των προβατοτρόφων του Ν. Σερρών .

Σήμερα, όμως, αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα και αυτό είναι η ενδεχόμενη διακοπή του Προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης του προβάτου φυλής Σερρών λόγω περικοπής της χρηματοδότησης του (έστω και αν αυτή είναι εγκεκριμένη μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012) .

Στο Ν. Σερρών εκτός από τον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό που υλοποιεί προγράμματα και δράσεις στο πρόβατο  φυλής Σερρών ( σπάνια φυλή ) ,

δράσεις ανάλογες υλοποιεί και  ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων στη Βυρώνεια  που  ασχολείται με τον Ελληνικό Βούβαλο (σπάνια φυλή επίσης ) και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κάτω Πορροίων που ασχολείται με τις αγελάδες ασπρόμαυρης φυλής .

Αν δεν συνεχισθεί το Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης στο πρόβατο φυλής Σερρών:

•   Παύει η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη προς τους κτηνοτρόφους μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτούς, γιατί αποτελεί τη μόνη βοήθεια που λαμβάνουν από την πολιτεία.

•   Σταματούν να υπάρχουν πιστοποιημένα ζώα καθαρής ελληνικής φυλής, τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή της φέτας και τα οποία ζητούνται για τα νέα σχέδια βελτίωσης των κτηνοτρόφων.

•   Δεν μπορεί να υλοποιηθεί ούτε το Πρόγραμμα Διάσωσης Αυτοχθόνων Φυλών στο πρόβατο Σερρών, ούτε το Πρόγραμμα Πιστοποίησης για τη Scrapie γιατί δεν θα υπάρχει η τήρηση του Γενεαλογικού Βιβλίου, απαραίτητη και στα δύο Προγράμματα.

•   Βγαίνουν στην ανεργία τρία (3) άτομα του Συνεταιρισμού, που παρείχαν εξειδικευμένη εργασία στο Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης. 

Eρωτάται ο κ. Υπουργός :

Προτίθεστε  να εξετάσετε και  να μεριμνήσετε ώστε όχι μόνο να μη διακοπεί η επιδότηση του Προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης του προβάτου φυλής Σερρών, αλλά και να επεκταθεί η διάρκεια του μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.

Διότι με  τον τρόπο αυτό θα δοθεί μία σημαντική βοήθεια στους προβατοτρόφους του νομού Σερρών, οι οποίοι προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, να διατηρήσουν καθαρές της εκτροφές τους, να αυξήσουν τις αποδόσεις των ζώων τους, να βελτιώσουν τις συνθήκες εκτροφής των προβάτων φυλής Σερρών και να εφαρμόσουν νέες πρακτικές διαχείρισης, έτσι ώστε οι εκτροφές τους να γίνουν μονάδες υψηλής παραγωγής με συνειδητοποιημένους ιδιοκτήτες-επιχειρηματίες.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει