Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Σχετικά με την Διαχείριση Ανταλλάξιμων Κτημάτων

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας

 

Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923 οι περιουσίες των Τούρκων που κατοικούσαν στην Ελλάδα και μετεγκαταστάθηκαν στην Τουρκία περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Από τις περιουσίες αυτές τα αγροτικά ακίνητα κατά ένα μεγάλο μέρος παραδόθηκαν στη Δ/νση Γεωργίας ( Τμήμα Εποικισμού) προκειμένου να διατεθούν για την αποκατάσταση ακτημόνων αγροτών.

Είναι αυτονόητο πως η αγροτική αποκατάσταση των αγροτών εκτός από τους αγρούς θα έπρεπε να συνοδεύεται και από αγροτικό ακίνητο (οικόπεδο) για την οικιστική τους αποκατάσταση θεωρούμενο ως παρακολούθημα του κλήρου.

Παρά ταύτα σήμερα στο Νομό Σερρών παρατηρείται το φαινόμενο, αγρότες οι οποίοι έλαβαν αγροτικούς κλήρους και κατέχουν και κάποιο οικόπεδο (ανταλλάξιμο) να μην θεωρούνται κύριοι του οικοπέδου και να ζητά το Υπουργείο Οικονομικών την αποπληρωμή του οικοπέδου ενώ σε αντίθετη περίπτωση με αυτούς που αποκατεστάθηκαν από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) να μη καταβάλουν σήμερα τίμημα , διότι το τίμημα του οικοπέδου διεγράφη με το Ν. 18/44 και άρθρο 283 του Αγροτικού Κώδικα. Το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα δεν αναγνωρίζει ότι η αγροτική αποκατάσταση συνοδευόταν και από οικόπεδο . Το αιτιολογικό είναι ότι οι επιτροπές που λειτουργούσαν προπολεμικό για την αποκατάσταση των αγροτών δεν συμπεριέλαβαν στις αποφάσεις τους και το οικόπεδο το οποίο σήμερα κατέχουν.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι οι αγρότες να μην μπορούν να χτίσουν, να μεταβιβάσουν, να ανακαινίσουν τα σπίτια τους και πολλοί από αυτούς να εγκαταλείπουν την αγροτική απασχόληση ερημώνοντας την ύπαιθρο.

Όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα προέκυψαν από την εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του όρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 1644/1986 παρά το γεγονός ότι ο Νόμος προέβλεπε και επιδίωκε την ολική λύση του προβλήματος.

Επί των προαναφερθέντων οι περιφερειακές υπηρεσίες (Κτηματική, Δ/νση Γεωργίας Σερρών) με κοινό έγγραφο τους ζήτησαν από τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Γεωργίας να λυθεί η μεταξύ των διαφωνία. Παρ’ όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί στους οποίους απευθύνεται:

1. Γιατί η Κυβέρνηση συντηρεί αδικαιολόγητα, ένα ζήτημα που οδηγεί τους αγρότες σε αδιέξοδα και την ύπαιθρο σε περαιτέρω ερήμωση;

2. Τι πρόκειται να κάνουν , πως και πότε , για να σταματήσει αυτή η περιπέτεια των αγροτών μας;

  

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει