Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Σχετικά με την μείωση των κονδυλίων της εξισωτικής αποζημίωσης με την απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

 Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα : « Ανησυχία των αγροτοκτηνοτρόφων για την μείωση των κονδυλίων της εξισωτικής αποζημίωσης »

Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον κ. Υπουργό Οικονομικών, ο βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης μαζί με άλλους συναδέλφους του, με θέμα την μείωση των κονδυλίων της εξισωτικής αποζημίωσης.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Έντονη ανησυχία στους αγρότες – κυρίως κτηνοτρόφους – που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας μας έχει προκαλέσει η περικοπή των δικαιούμενων ποσών της κοινοτικής εξισωτικής αποζημίωσης για το έτος 2012.

 Σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν πιστώθηκαν τα αναμενόμενα ποσά και υπήρξαν μειώσεις μέχρι και 40%, ενώ σε άλλες δεν καταβλήθηκαν καθόλου, με το αιτιολογικό ότι δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επιβλήθηκαν ποινές, αλλά και με την πρωτοφανή επίκληση της κατηγορίας των «επιλαχόντων», μετά τη συμπλήρωση του συνολικού ποσού των 130 εκατ. ευρώ.

 Και όλα αυτά, παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι το κονδύλι για την καταβολή της κοινοτικής εξισωτικής αποζημίωσης δεν πρόκειται να περικοπεί και ότι θα καταβληθεί το σύνολό της (160 εκατ. ευρώ περίπου) στους δικαιούχους αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

  Μάλιστα έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις στο παρελθόν προς τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων ότι θα εξευρεθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, ώστε να μην υπάρχει καμία περικοπή της κοινοτικής εξισωτικής αποζημίωσης.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

  • Περικόπηκε και εάν ναι, σε ποιο ποσό το κονδύλι της κοινοτικής εξισωτικής αποζημίωσης για τους αγρότες-κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ;
  • Εάν περικόπηκε, ποιοι ήταν οι λόγοι της περικοπής;¨
  • Σε ποιο ύψος (ποσοστό) ανέρχεται η κοινοτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση της εξισωτικής αποζημίωσης για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ;
  • Με ποια κριτήρια καταβλήθηκαν οι περικομμένες ενισχύσεις ;
  •  Πως και με ποια κριτήρια καθιερώθηκε η κατηγορία των «επιλαχόντων» ;
  • Οι δηλώσεις-αιτήσεις για την είσπραξη της κοινοτικής εξισωτικής αποζημίωσης υποβάλλονται μαζί με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Πως γίνεται και δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη λήψη της αποζημίωσης, όταν αυτά είναι προαπαιτούμενα για τη σύνταξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ ;
  • Ειδοποιήθηκαν και με ποιο τρόπο και μέσο οι δικαιούχοι εκείνοι που δεν είχαν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να προβούν στη συμπλήρωσή τους και τι έπραξαν ;

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρης για το θέμα της μείωσης των κονδυλίων της εξισωτικής αποζημίωσης, ανέφερε τα εξής:

Όσον αφορά στην πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2012, πραγματοποιήθηκε στο 100% του ποσού ένταξης που ορίζεται από την αριθ. 2297/55401/11-05-2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα 130 εκατ. €, όπως τροποποιημένη ισχύει, και στο 90% του δικαιούμενου ποσού, βάσει των διαθέσιμων πιστώσεων, που ανέρχονται σε 130 εκατ. €, σύμφωνα με την αριθ. 3807/124535/14-10-2013 τροποποιητική ΚΥΑ πιστώσεων. Το τελικό συνολικό ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών ανήλθε σε 123,7 εκατ. € περίπου, εκ των οποίων περίπου 97,5 εκατ. € προέρχονται από την κοινοτική συμμετοχή.

Δεδομένου ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις ήταν μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες των προηγούμενων ετών, οι ελληνικές αρχές (ΥΠΑΑΤ) προέβησαν σε έγκαιρη υποβολή αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Ωστόσο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κρίνοντας ότι η καταβολή των ήδη διαθέσιμων ποσών των 130 εκατ. € στους παραγωγούς θα διευκόλυνε την αγορά των αναγκαίων ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους, ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσει στην πληρωμή τους.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των δικαιούχων και απορριπτόμενων, καθώς και στην κατάταξη αυτών, σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία κριτήρια. Οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν κρίθηκαν δικαιούχοι του προγράμματος για το εν λόγω έτος, οφείλουν την απόρριψη τους είτε στη μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών είτε στη μη πλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

Με βάση τον πίνακα κατάταξης και το ποσό ένταξης των 130 εκατ. €, προέκυψαν 12.926 επιλαχόντες παραγωγοί. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε το προαναφερόμενο αίτημα των ελληνικών αρχών (ΥΠΑΑΤ) για αύξηση του προϋπολογισμού για την  Εξισωτική Αποζημίωση για την περίοδο 2007-2013. Κατόπιν αυτού, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα επιπλέον αυτά ποσά, διασφαλίζει την πληρωμή των επιλαχόντων για την Εξισωτική Αποζημίωση του έτους 2012, καθώς και την πληρωμή εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών.

Όσον αφορά στην ενημέρωση των παραγωγών για τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, σημειώνεται ότι έγινε μέσω των ΕΑΣ, στις οποίες κοινοποιήθηκαν διαδικτυακά οι ελλείψεις παραστατικών ανά παραγωγό πριν από το τέλος διενέργειας του ελέγχου. Η ενέργεια αυτή ήταν πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πέραν των προβλεπόμενων στη σχετική νομοθεσία, προκειμένου να δοθεί στους ενδιαφερομένους η δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους πριν από την πρώτη πληρωμή, όπως και έγινε για ένα σημαντικό ποσοστό αυτών. Στη συνέχεια, μετά την πληρωμή, με την ανάρτηση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων και απορριπτόμενων στα σημεία ανακοινώσεων των Δήμων και Κοινοτήτων  μέσω των ΕΑΣ, ενημερώθηκαν οι παραγωγοί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7  της αριθ. 321699/5981/2008 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε την αριθ. 84210/22-07-2013 εγκύκλιο με διευκρινίσεις επί των ενστάσεων, τις οποίες υπέβαλλαν οι παραγωγοί εντός διαστήματος δέκα ημερών από την προαναφερθείσα ανάρτηση. Στην αξιολόγηση της δεύτερης πληρωμής που διενεργήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 2013, ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου των ενστάσεων.

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει