Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Σύμβουλοι Πρωθυπουργού

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

    Προς την κ.Υπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκηοης και Αποκέντρωσης

Κατά τον τελευταίο καιρό γίνεται ευρεία συζήτηση στον ημερήσιο έγγραφο τύπο και τα τηλεοπτικά κανάλια, για τον υπερβολικό και δυσανάλογο αριθμό των πάσης φύσεως συμβούλων του Πρωθυπουργού και όλων των Υπουργών και Υφυπουργών της Κυβέρνησης, καθώς και για τις υπερβολικές αντιμισθίες αυτών, εκ των οποίων οι πλείστοι, ως διαδίδεται, ουδεμία θετική και απαραίτητη υπηρεσία προσφέρουνε.

Από τα δημοσιεύματα αυτά, τα οποία ουδέποτε μέχρι σήμερα διαψεύστηκαν από τους αρμοδίους, μειώνεται το κύρος και η αξιοπιστία της Κυβέρνησης, η οποία οφείλει να διαφωτίσει εν προκειμένω τον Λαό περί του τι συμβαίνει, πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν, παντελώς αντισυνταγματικά και παράνομα, από τριετίας και πλέον, δεν εκτελεί αμετάκλητους αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων με τις οποίες καταδικάστηκε σε πληρωμή σοβαρών χρηματικών ποσών σε διαφόρους συνταξιούχους.

Κατόπιν τούτων, παρακαλείται η κ. Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης να μας γνωρίσει:

1) Πόσοι και ποιοι υπηρετούν σε κάθε Υπουργείο (όλα τα Υπουργεία) υπό μορφή κάθε φύσης και ιδιότητας (γενικοί ειδικοί κ.τ.λ.) σύμβουλοι, ποιες οι πάσης φύσης αποδοχές ενός εκάστου, ποια τα προσόντα του καθ’ ένα από  αυτούς και τον χρόνο πρόσληψης, επίσης, καθενός
2) Να κ α τ α τ ε θ ε ί ( μέσα σε νόμιμη προθεσμία ονομαστικός ακριβής  και ολοκληρωτικός κατάλογος, (ξεχωριστός για κάθε Υπουργείο) με αναφορά των προσφερομένων παρ’ ενός εκάστου έργου τους και χρόνο πρόσληψής τους.

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει