Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Τεράστια η μείωση του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής  Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 

Αθήνα ,  10 Οκτωβρίου   2011

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς :

1 ) Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

2 ) Οικονομικών

 

Θέμα : «Τεράστια η μείωση του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού στο Τ.Ε.Ι.  Σερρών»

 

Το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την υπ’ αριθμ. Φ96/96401/Ε5 απόφασή του κατανέμει συνολικά 1300 θέσεις – πιστώσεις για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα Τ.Ε.Ι. και την ΑΣ.ΠΑΙ.ΤΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012.

Απ’ αυτές τις θέσεις – πιστώσεις έκτακτου προσωπικού , οι 45 μόνο θέσεις προορίζονται για Τ.Ε.Ι Σερρών , περικόπτοντας κατά 77% το έκτακτο διδακτικό προσωπικό σε σχέση με πέρυσι που είχαν εγκριθεί 195 θέσεις.

Η τεράστια αυτή μείωση του έκτακτου προσωπικού θα έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του προγράμματος σπουδών, την μερική λειτουργία των  εργαστηρίων με υπερπληθώρα σπουδαστών  και την υπολειτουργία εν γένει του Τ.Ε.Ι Σερρών.

Η Διοίκηση του Τ.Ε.Ι Σερρών που είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες του σε έκτακτο προσωπικό για την πιο εύρυθμη λειτουργία του, και αντιλαμβανόμενη την οικονομική κατάσταση, προτείνει την επανεξέταση το ζητήματος με την έγκριση 120 θέσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού.

Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται το επίπεδο σπουδών και θα επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη λειτουργία του ιδρύματος με την συνεισφορά σε διδακτικό έργο και πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου.

Επειδή το Τ.Ε.Ι Σερρών αποτελεί ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας.

 Ερωτώνται  οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 1)  Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει την πρόταση της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι Σερρών και να εγκρίνει την πρόσληψη 120 θέσεων έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού για να διασφαλισθεί με αυτό τον τρόπο η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος;

2)  Εφόσον είναι κοινά παραδεκτό ότι η ανάκαμψη της οικονομίας, και η ανάπτυξη περνά μέσα και από την αναβάθμιση της Παιδείας , γιατί το Υπουργείο Παιδείας υποβαθμίζει το επίπεδο σπουδών του Τ.Ε.Ι Σερρών μειώνοντας κατά 150 θέσεις, δηλαδή 77% το έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό;

3) Μήπως με την υπολειτουργία του Τ.Ε.Ι Σερρών και την απαξίωσή του υποκρύπτονται άλλα σχέδια, και αυτό είναι το πρώτο βήμα;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει