Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Τεράστιοι οι κίνδυνοι από την έλλειψη επαρκούς προσωπικού σε ΓΟΕΒ / ΤΟΕΒ

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

Αθήνα, 08 Μαρτίου 2013


 ΕΡΩΤΗΣΗ

 ΠΡΟΣ τους κ.κ.

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργό Εσωτερικών

 ΘΕΜΑ: «Τεράστιοι οι κίνδυνοι από την έλλειψη επαρκούς προσωπικού σε Γ.Ο.Ε.Β. – Τ.Ο.Ε.Β.»

 Ο μεγαλύτερος Οργανισμός Εγγείων βελτιώσεων, ο Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης ο οποίος εξυπηρετεί 4 Νομούς (Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς) έχει στην αρμοδιότητα και ευθύνη του τη διαχείριση των ποταμών Αλιάκμονα και Αξιού, δηλαδή τη διαχείριση 900 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων υδάτων το χρόνο, δύο (2) εκατομμυρίων στρεμμάτων εκ των οποίων το ένα (1) εκατομμύριο αρδευόμενο, 320 χιλιόμετρα διωρύγων (συντήρηση και λειτουργία), 400 χιλιόμετρα στραγγιστικών τάφρων και 68 αντλιοστάσια άρδευσης και στράγγισης. Υπογραμμίζω ακόμη, ότι έχει και την τεράστια ευθύνη της υδροδότησης της Θεσσαλονίκης.

Είναι προφανές ότι για να ανταποκριθεί στο πολυσήμαντο έργο του, είναι αναγκαία η συνεργασία των Τ.Ο.Ε.Β. της περιοχής του, που με τη σειρά της, απαιτεί την πρόσληψη του απολύτως αναγκαίου εποχικού προσωπικού. Να σημειωθεί δε ότι, η δαπάνη των αμοιβών για το επιπλέον αυτό προσωπικό, αφαιρείται από τα ποσά που εισπράττει ανταποδοτικά ο Οργανισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του σε παραγωγούς, φορείς όπως οι Τ.Ο.Ε.Β κλπ. Να τονιστεί ακόμη ότι ο Γ.Ο.Ε.Β. και οι Τ.Ο.Ε.Β. χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τις ανταποδοτικές εισφορές των αγροτών και δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό (έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αρ. πρωτ. 2/29902/0020/27 Απριλίου 2011).

Επίσης προφανές είναι ότι, η ανεπάρκεια του αναγκαίου προσωπικού καθιστά προβληματική τη λειτουργία του Οργανισμού, με δραματικές συνέπειες. ί2ς πλέον πρόσφατο παράδειγμα να αναφέρω τη μεγάλη νεροποντή της 25ης Φεβρουάριου που προκάλεσε μεγάλες πλημμύρες στον Νομό Πέλλας και γειτονικούς Νομούς, με ανυπολόγιστες καταστροφές σε καλλιέργειες, αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κλπ. θα είχαν αποτραπεί ή, τουλάχιστον θα είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο, αν ο Γ.Ο.Ε.Β. διέθετε το αναγκαίο προσωπικό για αποστραγγιστικές παρεμβάσεις, λειτουργία αντλιοστασίων κλπ.

θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί, ότι η έλλειψη προσωπικού, θέτει σε άμεσο κίνδυνο ακόμη και αυτήν την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης!

Προκαλεί συνεπώς κατάπληξη το γεγονός, ότι αντί οι διοικήσεις των Τ.Ο.Ε.Β. να διευκολύνονται στην πρόσληψη του απολύτως αναγκαίου επιπλέον προσωπικού, παρεμποδίζονται διώκονται και διασύρονται. Τούτο συνέβη πρόσφατα, με τον καταλογισμό δαπανών αλλά και προτάσεις για καταλογισμό και ποινικών ευθυνών σε βάρος των Δ.Σ. ΤΟΕΒ, γιατί παρείχαν υπηρεσίες διευκόλυνσης λειτουργίας των έργων ΓΟΕΒ προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη και επαρκής άρδευση σε καλλιέργειες παραγωγών του Νομού μας!

ΕΠΕΙΔΗ, αυτή η άδικη απόφαση, ευλόγως λειτουργεί ήδη ως αντικίνητρο στις διοικήσεις όλων των Τ.Ο.Ε.Β. που αρνούνται πλέον να προσλάβουν εποχικό προσωπικό προκειμένου να λειτουργήσουν τα έργα του Γ.Ο.Ε.Β. ακόμη και για ανάγκες που δεν επιδέχονται την παραμικρή αναβολή, με συνέπεια τη διάχυτη σύγχυση και ανησυχία στον αγροτικό κόσμο.

ΕΠΕΙΔΗ, οι προσλήψεις αυτές είναι απόλυτα σύννομες, δεδομένου ότι οι Τ.Ο.Ε.Β. δεν υπάγονται στους περιορισμούς προσλήψεων του νόμου 2190/1994.

ΕΠΕΙΔΗ, οι αριθμητικοί περιορισμοί προσλήψεων στους Γ.Ο.Ε.Β. εγκυμονούν κινδύνους για την αγροτική παραγωγή και – ακόμη χειρότερα – για απώλειες ανθρώπινων ζωών από πλημμύρες σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές, καθώς ο μεγαλύτερος Γ.Ο.Ε.Β. της χώρας, με ανάγκες εποχικού προσωπικού 115 άτομα, επιτρέπεται να προσλάβει μόλις… 30. Και αυτά άκαιρα και μετά παρέλευση μακρού αρδευτικού χρόνου.

ΕΠΕΙΔΗ, τα πεπαλαιωμένα εγγειοβελτιωτικά έργα που μετρούν ‘’ ηλικία ‘’  τουλάχιστον πέντε δεκαετιών απαιτούν συνεχή συντήρηση από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την αποτροπή καταστροφικών πλημμυρών.

ΕΠΕΙΔΗ, ορατός είναι ο κίνδυνος αδυναμίας άρδευσης ενός εκατομμυρίου στρεμμάτων με προφανείς τις συνέπειες για την παραγωγή και την επιβίωση 150.000 αγροτικών οικογενειών.

ΕΠΕΙΔΗ, οι 10 Γ.Ο.Ε.Β. και οι 417 Τ.Ο.Ε.Β που λειτουργούν σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και η ύπαρξή τους είναι αναγκαία .

 ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τους κυρίους Υπουργούς

  1. Η άμεση παρέμβασή τους για την ακύρωση της άδικης απόφασης καταλογισμού στις διοικήσεις των Τ.Ο.Ε.Β., που λειτούργησαν με γνώμονα την προστασία καλλιεργειών και παραγωγών.
  2. Η συνολική λύση και ρύθμιση στο πρόβλημα αδυναμίας προσλήψεων με:
  • την εξαίρεση των Ο.Ε.Β. από την ΠΥΣ 33/2006, για να μπορούν εγκαίρως να προσλαμβάνουν το απαιτούμενο προσωπικό για την απρόσκοπτη συντήρηση και λειτουργία των έργων.
  • την εξαίρεση των Γ.Ο.Ε.Β. από το σύστημα προσλήψεων εποχικού προσωπικού του νόμου 2190/1994 (όπως ισχύει για τους Τ.Ο.Ε.Β.) προκειμένου να μπορεί να προσλαμβάνει έμπειρους και εξειδικευμένους εργαζόμενους για να ανταποκρίνεται σε ανάγκες πολλές φορές απρόβλεπτες.
  • την εξαίρεση του προσωπικού των Ο.Ε.Β. από τις διατάξεις του π.δ. 164/2004 (24μηνο), καθώς και από τους αριθμητικούς περιορισμούς (αρ.11Α7 εδ.α’ του ν. 3833/2010 όπως ισχύει), ώστε να αξιοποιείται η εμπειρία και να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες της αρδευτικής περιόδου.

[button link=”http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8019951.pdf” newwindow=”yes”] Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών [/button]

[button link=”http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8029455.pdf” newwindow=”yes”] Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων[/button]

[button link=”http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8073397.pdf” newwindow=”yes”] Απάντηση Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης[/button]

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αναστασιάδης Ιωάννη Σάββας
Αντωνίου Βασιλείου Μαρία
Βεσυρόπουλος Φωτίου Απόστολος
Γεωργαντάς Παύλου Γεώργιος
Γκιουλέκας Πέτρου Κωνσταντίνος
Δερμεντζόπουλος Χρήστου Αλέξανδρος
Δήμας Σταύρου Χρίστος
Καράμπελας Δημητρίου Ιωάννης
Καρασμάνης Αθανασίου Γεώργιος
Κουκοδήμος Γεωργίου Κωνσταντίνος
Κουτσούμπας Βασιλείου Ανδρέας
Κοψαχείλης Αθανασίου Τιμολέων
Κυριαζίδης Τριαντάφυλλου Δημήτριος
Κωνσταντινίδης Γεωργίου Ευστάθιος
Κωνσταντόπουλος Λεωνίδα Γεώργιος
Λεονταρίδης Χρήστου Θεόφιλος
Μάνη-Παπαδημητρίου Ευαγγέλου ΄Αννα
Μαρίνος Σπυρίδωνος Ανδρέας
Μπασιάκος Αθανασίου Ευάγγελος
Μπατσαρά Νικολάου Γεωργία
Ορφανός Δημητρίου Γεώργιος
Παπαδόπουλος Γεωργίου Μιχάλης
Πασχαλίδης Αδάμ Ιωάννης
Πατριανάκου Πέτρου Φεβρωνία
Στύλιος Δημοσθένη Γεώργιος
Τσαβδαρίδης Γεωργίου Λάζαρος
Χριστογιάννης Διονυσίου Δημήτριος

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει