Το γενέσιο της Θεοτόκου.

Share:

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

Το γενέσιο της Θεοτόκου .
Η γιορτή κατέχει σημαντική θέση στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησίας.
Από τον εσπερινό στη Σκοτούσσα και τη συμμετοχή μου στις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Δάφνης και Τριανταφυλλιάς Σερρών.
Η γέννησίς σου, Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη
εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών,
και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατο
εδωρήσατο ημίν ζωήν αιώνιον.μας.

 

Previous Article

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης στη Βουλή.

Next Article

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης στη Βουλή.