Τροπολογία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης στο σχέδιο νόμου « Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις », όπου επιδιώκεται να ενισχυθούν οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων στην προσπάθεια επισκευής και διατήρησης των κατοικιών τους

Share:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Τροπολογία προσθήκη κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης στο σχέδιο νόμου « Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις », όπου επιδιώκεται να ενισχυθούν οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων στην προσπάθεια επισκευής και διατήρησης των κατοικιών τους με την παραδοσιακή μορφή τους.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

               

Τροπολογία – Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου:

 

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Αιτιολογική Έκθεση.

1. Η παρούσα τροπολογία – προσθήκη που γίνεται στις διατάξεις το άρθρου 3 παρ. 1γ εδ. V του Ν. 3299/22-23.12.2004 “Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση” αποσκοπεί στην τόνωση της ενεργού προστασίας του παραδοσιακού οικιστικού κεφαλαίου των πόλεων και των οικισμών της χώρας και την ανάδειξη των ιστορικών κέντρων των πόλεων, των παραδοσιακών οικισμών της χώρας και των διατηρητέων κτιρίων.

2. Μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων επιχειρείται να ενισχυθούν τα κίνητρα για την επισκευή και αποκατάσταση των αξιόλογων παραδοσιακών οικισμών και νεώτερων κτιρίων και να διασωθεί το κτιριακό κεφάλαιο των παραδοσιακών περιοχών και των ιστορικών κέντρων των πόλεων και οικισμών της χώρας. Μέχρι σήμερα λόγω της απουσίας των σχετικών κινήτρων, η κήρυξη ενός κτιρίου ως διατηρητέου σήμαινε αυτόματα και την εγκατάλειψή του από τους ιδιοκτήτες του λόγω του επιβαρημένου κόστους συντήρησής του. Τούτο οδηγούσε τους ιδιοκτήτες των κτιρίων στην επιδίωξη της κατεδάφισής τους και την ανέγερση νέων οικοδομών. Η ύπαρξη των πενιχρών κινήτρων που υπάρχουν διαθέσιμα από την πολιτεία, είτε αυτά είναι διοικητικά (μη ρυμοτόμηση, καθορισμός ειδικών όρων δόμησης, μεταφορά του υπολοίπου συντελεστή δόμησης, προσθήκες καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση κ.ο.κ.) είτε οικονομικά (επιδότηση επιτοκίου δανείου επισκευής, φορολογική ελάφρυνση κατά τη μεταβίβαση, χρηματοδότηση μελετών επισκευής και αποκατάστασης, ένταξη σε ευρωπαϊκά ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΠΤΑ κλπ) δεν κατέστη δυνατόν να φέρει αποτέλεσμα.

 3. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η τροπολογία αυτή ώστε να αντιστρέψει το κλίμα. Η παρούσα τροπολογία – προσθήκη στον Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 3299/2004) επιδιώκει να ενισχύσει τους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων στην προσπάθεια επισκευής και διατήρησης των κατοικιών τους με την παραδοσιακή μορφή τους. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να διαφυλαχθεί το παραδοσιακό απόθεμα των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα και να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος των πόλεων και των οικισμών της χώρας. Παράλληλα θα προωθηθεί η τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών κυρίως πυρήνων των επαρχιακών πόλεων με τη διάθεση ενός επί πλέον αριθμού δωματίων – καταλυμάτων ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση κατά τις περιόδους αιχμής των εποχών τουριστικής κίνησης.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο Νόμου: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

      Στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1γ εδάφιο V του Νόμου 3999/22.12.2004 (ΦΕΚ Α΄261/23.12.04)  “Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση” προστίθεται εδάφιο ως εξής:

      i) Επισκευή και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων εντός παραδοσιακών οικισμών ή ιστορικών τόπων ή και μεμονωμένων διατηρητέων κτιρίων εκτός αυτών με την προϋπόθεση της εξασφάλισης των δυνατοτήτων α) διάθεσης ενός τουλάχιστον δωματίου προς ενοικίαση κατά τις περιόδους τουριστικής αιχμής και όταν τα προς διάθεση δωμάτια ξενοδοχείων ή ξενώνων κάθε τύπου εντός του οικείου Δήμου δεν επαρκούν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση   β) επίσκεψης του διατηρητέου κτιρίου από το κοινό σε καθορισμένο χρόνο.

      Στις Διατάξεις του ιδίου άρθρου 3 παρ. 5δ μετά το τέλος του εδαφίου θ) προστίθεται εδάφιο i) ως εξής:

i)   Η επισκευή και αποκατάσταση κτιρίων με οποιαδήποτε χρήση, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα κτίρια ή ιστορικά διατηρητέα μνημεία από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους ανεξάρτητα εάν αυτά βρίσκονται σε ιστορικά κέντρα, παραδοσιακούς οικισμούς ή εντός ή εκτός οικισμών της χώρας.

Previous Article

Αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής εκλέχθηκε ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης

Next Article

Στο Μαϊάμι της Φλώριδας βρίσκεται ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, προσκεκλημένος εκ μέρους της Επιτροπής Παιδείας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού