Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Υπαγωγή των αγροτικών συνεταιρισμών του Νομού Σερρών στο άρθρο 61 του Ν.4277/2014, προκειμένου να απαλλαχθούν για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπαγωγή των αγροτικών συνεταιρισμών του Νομού Σερρών στο άρθρο 61 του Ν.4277/2014, προκειμένου να απαλλαχθούν για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο.

Επικοινωνία με τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόφιλος Λεονταρίδης, για να δοθεί η δυνατότητα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς του Νομού Σερρών να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.4277/2014 και να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες τους, προκειμένου να απαλλαχθούν για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο.

Είναι εμφανές ότι με την προαναφερόμενη διάταξη επιδιώκεται η φορολογική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων όλων των αγροτικών συνεταιρισμών μέσα στο πλαίσιο εξυγίανσης αυτών και δεν πρέπει να δημιουργούνται προϋποθέσεις άνισης μεταχείρισης των διαφόρων συνεταιρισμών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4277/2014, «Ανενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Ν.2810/2000. Για τη διευκόλυνση της εκκαθαρίσεως αυτής, οι συνεταιρισμοί αυτοί, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για την τρέχουσα οικονομική χρήση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της μη υποβολής παντός είδους φορολογικών δηλώσεων, όπως εισοδήματος, Φ.Π.Α., ακινήτου περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που συγχωνεύονται, καθώς επίσης και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι δεν συγχωνεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου αυτού, οι οποίοι όμως συνεταιρισμοί, οφείλουν εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές, για την τακτοποίησή τους.».

Και ενώ αυτός ο Νόμος ισχύει για όλους τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς της Ελλάδος, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί των Σερρών που έχουν κάνει αίτηση να υπαχθούν στο Ν.4277/2014 προσκρούουν  στη διάταξη του άρθρου 18 §1 του Ν.4174/2013 διότι προηγουμένως είχε εκδοθεί εντολή ελέγχου από τη ΔΟΥ Σερρών.

Μετά από την επικοινωνία που είχε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θεόφιλο Λεονταρίδη, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου, αφού εξέτασε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, θα εκδώσει εγκύκλιο με την οποία οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών θα υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 61 του Ν.4277/2014 προκειμένου να απαλλαχθούν για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει