Υπεγράφη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και διαβιβάσθηκε προς όλες τις Δ.Ο.Υ του Ν. Σερρών το Επίδομα Παραμεθορίου

Share:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ


Θέμα
: « Επίδομα Παραμεθορίου»

 Υπεγράφη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και διαβιβάσθηκε προς όλες τις Δ.Ο.Υ του Ν. Σερρών, την Υ.Δ.Ε. Ν. Σερρών, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών και κ.λ.π , η μισθολογική διάταξη σύμφωνα με την οποία δίνεται από 1.1.2009 το επίδομα των 120€, των παραμεθορίων περιοχών στους δικαιούχους του Ν. Σερρών.

Το πλήρες κείμενο της μισθολογικής διάταξης έχει ως εξής: Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3714/2008 (Φ.Ε.Κ Α 231/7.11.2008)« Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις», με τις οποίες τροποποιήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις του  άρθρου 8 του μισθολογικού νόμου 3205/2003, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε  στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους.

Ειδικότερα:Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη χορηγείται από 1.1.2009 και στους υπαλλήλους του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που υπηρετούν στο Ν. Σερρών, το επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3205/2003,δηλ το ποσό των εκατόν είκοσι (120) Ευρώ μηνιαίως.Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται μόνο για όσο χρόνο οι δικαιούχοι υπηρετούν στο Ν. Σερρών και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Β1 του άρθρου 8 του ν.3205/2003.

Ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία του με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Previous Article

Πρόταση νόμου για συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που αφορούν τον έλληνα αγρότη και ελληνίδα αγρότισσα

Next Article

Σύσκεψη για τα προβλήματα πτηνοτροφίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων