Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Υπερβολικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, καθώς και απεντάξεις έργων

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 

Αθήνα , 15 Φεβρουαρίου 2011

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο &

τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη

 

 

Θέμα: ‘’ Υπερβολικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, καθώς και απεντάξεις έργων ‘’

  Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, η έξοδος από τη σημερινή οικονομική κρίση πέραν των άλλων απαιτεί ενέργειες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό  έχει επανειλημμένως ειπωθεί ότι κύριο εργαλείο συμβολής στην ανάπτυξη, αποτελεί η υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σε ότι αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  της Ψηφιακής Σύγκλισης έχει εντάξει από το 2009 με δικαιούχο το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΓΔΟΣΥ) τα παρακάτω έργα:

 

 

Α/Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ*

  1. 1.       

01_2.2

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

3.000.000,00 €

  1. 2.       

02_1.2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (e_Procurement)

2.260.000,00 €

  1. 3.       

01_2.2

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

2.525.000,00 €

  1. 4.       

01_2.2

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ

1.200.000,00 €

  1. 5.       

02_1.2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2.183.650,00 €

* Ο π/υ αναφέρεται στο σύνολο της πράξης ανεξάρτητα από τα ποσά που προέρχονται από εκχωρήσεις

 Από τα παραπάνω, τα έργα με α/α 1 και 2 (συνολικού ύψους 5.260.000 ευρώ) σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας του ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης η οποία βασίστηκε στην  από 20/1/2011 με Α.Π. 2164/ΕΥΘΥ 181 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, απεντάχθηκαν  καθότι δεν πραγματοποιήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ οι προβλεπόμενες από τον οδηγό διαχείρισης ΕΣΠΑ σχετικές ενέργειες έως 28/1/11, όπως προβλεπόταν.

Τα έργα με α/α 4 και 5 (συνολικού ύψους 3.383.000 ευρώ) αν και η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ πραγματοποίησε τις απαιτούμενες προκαταρκτικές ενέργειες από τον οδηγό διαχείρισης ΕΣΠΑ προκειμένου να μην απενταχθούν, έως σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί καμία προκήρυξη των έργων, παρ’ όλο που οι προβλεπόμενες διαβουλεύσεις των έργων έχουν ολοκληρωθεί ήδη από τις 9/9/2010.

Όσον αφορά στο έργο με α/α 3, η σχετική διαβούλευση ολοκληρώθηκε για 2η φορά στις 23/1/2011 με σημαντικότατη και αναίτια καθυστέρηση. Να σημειωθεί ότι η παρέκκλιση αυτή είναι πέραν των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων περί υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ.

Επίσης στο πρόγραμμα της Θαλάσσιας Υποστήριξης, έχει ενταχθεί με δικαιούχο το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΓΔΟΣΥ) το παρακάτω έργο:

 

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ*

 

1

Εκσυγχρονισμός Φαρικού Δικτύου

4.500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, που δεν προβλέπεται να επιβαρύνεται

Το έργο αυτό, παρ’ ότι έχει ενταχθεί από το 2009, έχει πάρει εξαίρεση υλοποίησης από τα υπ. Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και έχει ανατεθεί στο ΥΠΕΘΑ από το 2010. Όμως έως σήμερα δεν  έχει υλοποιηθεί καμία προκήρυξη του έργου.

Επειδή οι παραπάνω παραλείψεις υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ από τις αρμόδιες  ηγεσίες των Υπουργείων σας, έχουν επιφέρει ουσιαστική δυσλειτουργία στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ, αλλά και επιχειρησιακά και λειτουργικά προβλήματα στις επωφελούμενες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ.

Επειδή η αναίτια καθυστέρηση υλοποίησης των έργων υπονομεύει την εθνική μας επιχειρηματολογία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ με την αντίστοιχη απορροφητικότητα.

Επειδή από τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, προκύπτει αδυναμία της κυβέρνησης να ασκήσει την πολιτική της εποπτεία και να διασφαλίσει την υλοποίηση στοιχειωδών υποχρεώσεών της  απέναντι στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ. 

 ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

  1. Ποία είναι η έως τώρα απορρόφηση  υποχρεώσεων υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ και ποιο το ποσοστό που αντιστοιχεί, σε σχέση με τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό των προσκλήσεων που αφορούν το ΥΠΕΘΑ, από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, (για έγκριση έργων του έτους 2009).
  2. Τι δράσεις προτίθενται να αναλάβουν προκειμένου να απεμπλακεί η υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ.

 Ο Ερωτών Βουλευτής 

Λεονταρίδης Θεόφιλος

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει