Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Φορολόγηση Αγροτεμαχίων και οικοπέδων

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

 Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : «Φορολόγηση Αγροτεμαχίων και οικοπέδων»

Ερώτηση που αφορά τη φορολόγηση αγροτεμαχίων και οικοπέδων και απευθύνεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνυπέγραψε ο βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης μαζί με άλλους συναδέλφους του.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει για διαβούλευση το τελικό σχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων του 2014 και τους  συντελεστές με βάση τους οποίους θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα και κατοικίες.

Βασικός συντελεστής φορολόγησης  για τα αγροτεμάχια ορίζεται το 1,5 ευρώ ανά στρέμμα.

Ο  φόρος προσαυξάνεται ανάλογα με τη θέση του αγροτεμαχίου, τη χρήση του, την απόσταση του από τη θάλασσα, αλλά και από τη θέση του σε σχέση με τις οδούς.

Εάν υπάρχει κατοικία στο αγροτεμάχιο, ο βασικός συντελεστής πολλαπλασιάζεται με το 5. Ακόμη, ο συντελεστής μειώνεται σταδιακά για εκτάσεις από 130 στρέμματα και πάνω.

Με δεδομένο ότι τα αγροτεμάχια καλλιεργούνται, η επιβάρυνση τους από τους συντελεστές φορολόγησης είναι υπερβολική.

α) Συντελεστής θέσης.

Με βάση το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει το αγροτεμάχιο,  υπάρχει διαφορετικός συντελεστής φορολόγησης.   Π.χ. σε ένα αγροτεμάχιο με αρχική βασική αξία 0,1 έως 0,49 ευρώ / μέτρο και συντελεστή θέσης 1 η επιβάρυνση είναι πολύ μικρότερη απ ότι  σε μια άλλη περιοχή με αρχική βασική αξία 15 έως 19,99 ευρώ / μέτρο και συντελεστή θέσης 3 έως 3,5.

Τα προϊόν  που θα παράγουν οι 2 διαφορετικές περιοχές θα έχουν διαφορετικές τιμές και θα αποδώσουν μεγαλύτερο εισόδημα στον αγρότη το κτήμα που θα φορολογηθεί υψηλότερα; Όχι βέβαια.

Γι αυτό δεν πρέπει να φορολογηθούν αυτά τα κτήματα και να επιβαρυνθούν με αυτόν τον συντελεστή θέσης οι αγρότες.

β) Συντελεστής  απόστασης από τη θάλασσα.

Το αγροτεμάχιο που βρίσκεται 800 μέτρα μακριά από τη θάλασσα θα φορολογηθεί χαμηλότερα από το αγροτεμάχιο   το οποίο βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. βέβαια.  Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό να συμβεί εφόσον αλλάζει η χρήση γης ή το αγροτεμάχιο πωλείτε.   Αν πουληθεί το παραθαλάσσιο κτήμα, τότε να φορολογηθεί ανάλογα. Όχι όμως επειδή είναι κοντά στην θάλασσα να επιβαρύνεται ο αγρότης γι αυτό, ενώ καλλιεργεί στο αγροτεμάχιο. Και τα δυο αγροτεμάχια έχουν τις ίδιες αποδόσεις.

γ) Συντελεστής χρήσης του γηπέδου-αγροτεμαχίου.

Είναι απαράδεκτο, το μεταλλείο ή το λατομείο, το οποίο αποδίδει στον κάτοχο του μεγάλα κέρδη, να φορολογείται με συντελεστή 1,2, η υπαίθρια έκθεση με 1,5 και οι δενδροκαλλιέργειες και ελαιοκαλλιέργειες με συντελεστές 2,5 και 2 αντίστοιχα και οι μονοετείς καλλιέργειες με συντελεστή 1. Μηχανικές μονοετείς  καλλιέργειες ή θερμοκηπιακές και δενδρώδεις καλλιέργειες θα επιβαρυνθούν παράλογα.

 Είναι κατάφωρη η αδικία των αγροτών μας. Ποιές είναι οι αποδόσεις και πόσο σίγουρες είναι οι αποδόσεις από την αγροτική καλλιέργεια, που δικαιολογείται  η φορολόγηση τους,  περισσότερο από ένα μεταλλείο ή ένα λατομείο με μεγάλες αποδόσεις;

Δεν μπορεί οι δενδροκαλλιέργειες να φορολογούνται με συντελεστή 2,5 και οι ελαιοκαλλιέργειες με 2.

Ο συντελεστής χρήσης για τους αγρότες πρέπει να  καταργηθεί.

δ) Συντελεστής απομείωσης της επιφάνειας.

Ο συντελεστής απομείωσης της επιφάνειας σε σχέση με το μέγεθος του γηπέδουχωραφιού, αδικεί τον μικρομεσαίο αγρότη.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών καλλιεργεί και κατέχει μέχρι 130 στρέμματα. Ένας αγρότης που έχει μέχρι 130 στρέμματα φορολογείται με συντελεστή 1. Ο αγρότης που έχει από 130 στρέμματα έως 500 στρέμματα μειώνεται σχεδόν στο μισό, δηλαδή 0,6 συντελεστή απομείωσης επιφάνειας. Και αυτός που έχει πάνω από 500 στρέμματα έχει συντελεστή απομείωσης επιφάνειας 0,4.

Αυτό αδικεί τους μικρομεσαίους αγρότες και πρέπει ο συντελεστής να είναι ενιαίος για όλους.

εΣυντελεστής πρόσοψης

Αν το αγροτεμάχιο  έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή  οδό, τότε εφαρμόζεται συντελεστής πρόσοψης ίσος με 1,2. Αυτό είναι άδικο.

Το ευρισκόμενο σε εθνική οδό αγροτεμάχιο πρέπει να φορολογηθεί παραπάνω εάν πουληθεί η αλλάξει η χρήση γης. Δεν πρέπει να  επιβαρύνεται  με τον παραπάνω συντελεστή εάν καλλιεργείται από τον αγρότη- κάτοχο.

στ) Συντελεστής κατοικίας εντός αγροτεμαχίου.

Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός γηπέδου εφαρμόζεται συντελεστής κατοικίας ίσος με 5. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι αγρότες για να συγκεντρώνουν τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τα αγροτικά τους εφόδια, κατασκευάζουν κτίσματα εντός των κτημάτων τους. Θα φορολογείται και αυτό το κτίσμα, το οποίο βοηθάει στην οργάνωση του αγρότη;

Παρόμοια κτίσματα που πρέπει να μην φορολογούνται είναι οι σταυλικές, εγκαταστάσεις, τα πτηνοτροφεία και άλλες εγκαταστάσεις για την γεωργική, κτηνοτροφική και πτηνοτροφική  δραστηριότητα, άλλοι βοηθητικοί χώροι, καθώς και θερμοκήπια, χώροι εκτροφής π.χ. σαλιγκαριών και βοηθητικοί χώροι.

ζ) Προτείνεται να μην φορολογούνται  με τους παραπάνω συντελεστές τα γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό σκαφών και αεροσκαφών, ενώ αντίθετα φορολογούνται τα γήπεδα ή οι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή υπάρχουν σημεία έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσεως.

Τα γήπεδα αυτά έχουν ουσιαστικά την «δουλεία» του ΟΣΕ και της ΔΕΗ και οι χώροι αυτοί είναι ουσιαστικά ανεκμετάλλευτοι από τον αγρότη ή τον πολίτη, γιατί δεν μπορεί να τους εκμεταλλευτεί και δεν πρέπει να επιβαρύνουν τον κάτοχο του αγροτεμαχίου με φορολογία.

Με βάση λοιπόν τους πίνακες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και σύμφωνα με τους συντελεστές θέσης, χρήσης, απόστασης από τη θάλασσα,  μεγέθους γηπέδων και κτίσματος,  υπάρχει ανισότητα στη φορολόγηση και υπερβολική επιβάρυνση τόσο στους αγρότες που καλλιεργούν τα  αγροτεμάχια αυτά, όσο και στους κατόχους αγροτεμαχίων που είναι αναξιοποίητα , παρατημένα από τους κατόχους, δηλαδή είναι εγκαταλελειμμένες γαίες που δεν αποδίδουν τίποτα στον κάτοχο και οι οποίοι μπορεί να είναι συνταξιούχοι ή να  μην κατοικούν εκεί που βρίσκεται το χωράφι αυτό.

Η υπερφορολόγηση των αγροτεμαχίων και των οικοπέδων

 α) Θα εμποδίσει την επανεκκίνηση της αγροτικής  οικονομίας λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης των αγροτών μας

 β) Πολλοί αγρότες δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν την παραπάνω φορολογία.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί

Α) Τι προτίθεσθε να πράξετε ώστε να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες μας με αβάσταχτες  και άδικες φορολογίες;

Β) Τι προτίθεσθε να πράξετε σχετικά με τις εγκαταλελειμμένες και ανεκμετάλλευτες γαίες οι οποίες κανένα έσοδο δεν επιφέρουν στους κατόχους τους;

[button link=”http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8244043.pdf” newwindow=”yes”] Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών[/button]

[button link=”http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8257481.pdf” newwindow=”yes”] Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων[/button]

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αναστασιάδης Ιωάννη Σάββας

Αντωνίου Βασιλείου Μαρία

Αραμπατζή Αθανασίου Φωτεινή

Αυγενάκης Κωνσταντίνου Ελευθέριος

Βεσυρόπουλος Φωτίου Απόστολος

Βλάχβεης Χρήστου Μενέλαος

Βλαχογιάννης Γεωργίου Ηλίας

Βλάχος Θεοδώρου Γεώργιος

Βογιατζής Γεωργίου Παύλος

Γεωργαντάς Παύλου Γεώργιος

Δερμεντζόπουλος Χρήστου Αλέξανδρος

Δήμας Σταύρου Χρίστος

Καλαντζής Κωνσταντίνου Γεώργιος

Καραμανλή Αρκαδίου Άννα

Καράμπελας Δημητρίου Ιωάννης

Καρανάσιος Βασιλείου Ευθύμιος

Κέλλας Αχιλλέα Χρήστος

Κλειτσιώτης Χρήστου Κωνσταντίνος

Κόλλιας Ταξιάρχου Κωνσταντίνος

Κόνσολας Νικία Εμμανουήλ

Κοντογεώργος Αθανασίου Κωνσταντίνος

Κοντογιάννης Δημητρίου Γεώργιος

Κοντός Ευστρατίου Αλέξανδρος

Κουκοδήμος Γεωργίου Κωνσταντίνος

Κουτσογιαννακόπουλος Ιωάννη Κωνσταντίνος

Κουτσούμπας Βασιλείου Ανδρέας

Κοψαχείλης Αθανασίου Τιμολέων

Κυριαζίδης Τριαντάφυλλου Δημήτριος

Κωνσταντινίδης Γεωργίου Ευστάθιος

Κωνσταντόπουλος Λεωνίδα Γεώργιος

Λαμπρόπουλος Δημητρίου Ιωάννης

Λεονταρίδης Χρήστου Θεόφιλος

Μακρή Θεοδώρου Ευαγγέλου Ελένη

Μανδρέκα Παναγιώτη Ασπασία

Μάνη-Παπαδημητρίου Ευαγγέλου ΄Αννα

Μαρίνος Σπυρίδωνος Ανδρέας

Μαρκόπουλος Αθανασίου Κωνσταντίνος

Μπακογιάννη Κωνσταντίνου Θεοδώρα (Ντόρα)

Μπασιάκος Αθανασίου Ευάγγελος

Μπατσαρά Νικολάου Γεωργία

Νταβλούρος Περικλή Αθανάσιος

Ορφανός Δημητρίου Γεώργιος

Παναγιωτόπουλος Ιωάννη Νικόλαος

Πασχαλίδης Αδάμ Ιωάννης

Πατριανάκου Πέτρου Φεβρωνία

Πολύδωρας Γεωργίου Βύρων

Σαμπαζιώτης Αθανασίου Δημήτρης

Σενετάκης Γεωργίου Μάξιμος

Σκόνδρα Κωνσταντίνου Ασημίνα

Σολδάτος Φωτίου Θεόδωρος

Στυλιανίδης Στυλιανού Ευριπίδης

Στύλιος Δημοσθένη Γεώργιος

Ταγαράς Χρήστου Νικόλαος

Ταμήλος Κωνσταντίνου Μιχαήλ

Τζαβάρας Γεωργίου Κωνσταντίνος

Τζαμτζής Συμεών Ιορδάνης (Δάνης)

Τσαβδαρίδης Γεωργίου Λάζαρος

Τσιάρας Αλεξάνδρου Κωνσταντίνος

Υψηλάντης Αναστασίου Βασίλειος – Νικόλαος

Χριστογιάννης Διονυσίου Δημήτριος

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει