«Άρση Αδικιών εις βάρος εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα επιφορτισμένους με τη φροντίδα ατόμων με βαριές αναπηρίες – Βελτίωση Προϋποθέσεων Συνταξιοδότησης Εποχικά Εργαζομένων»

Share:

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

«Άρση Αδικιών εις βάρος εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα επιφορτισμένους με τη φροντίδα ατόμων με βαριές αναπηρίες – Βελτίωση Προϋποθέσεων Συνταξιοδότησης Εποχικά Εργαζομένων»

Την παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργού ώστε να αρθούν οι αδικίες που υφίστανται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, σε σχέση με εκείνους του δημοσίου, που έχουν υπό τη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες ζήτησε ο Βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Θεόφιλος Λεονταρίδης .Κάλεσε επίσης τον Υπουργό να μεριμνήσει για τη βελτίωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των εποχικά εργαζομένων που πλήττονται λόγω της πανδημίας.

Με σχετικές ερωτήσεις που κατέθεσε προς τη Βουλή των Ελλήνων, αφού επεσήμανε προς τον αρμόδιο Υπουργό τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν τη δυσμενή μεταχείριση στην οποία υποβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα με άτομα με αναπηρία , ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης απευθυνόμενος προς αυτόν, ζήτησε την αποκατάσταση της ισονομίας με την εισαγωγή ει δυνατόν, βελτιωτικών διατάξεων. Επίσης, αφού έθεσε υπόψη του Υπουργού τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εποχικά εργαζόμενοι να τηρήσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ορίζει ο σχετικός νόμος λόγω των μέτρων που λήφθηκαν εξαιτίας της πανδημίας αλλά και της ίδιας της πανδημίας, αυτής καθεαυτής, επεσήμανε την ανάγκη τροποποίησης της σχετικής προϋπόθεσης ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της τελευταίας διετίας.

Πιο αναλυτικά,

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων χρήζουν βελτίωσης, όχι μόνο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης – συνεπεία της υγειονομικής – που έπληξε ολόκληρη την εγχώρια οικονομία, αλλά ακριβώς επίσης λόγω της ιδιαιτερότητας που τις διακρίνει και δη της ευαλωτότητάς τους.

Μια από αυτές τις ομάδες συγκροτούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που έχουν υπό τη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες, και άλλη μία, οι εποχικά εργαζόμενοι.

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην πρώτη ομάδα, υπόκεινται σε δυσμενή μεταχείριση από την κείμενη νομοθεσία σε σύγκριση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, ενώ οι εργαζόμενοι του Δημοσίου δικαιούνται – ορθώς και δικαιολογημένα – σύνταξη με τη συμπλήρωση 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και το 50ό έτος της ηλικίας τους, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης μελών οικογενείας με αναπηρία, έχουν από το 2015 ως όριο ηλικίας το 55ο έτος το οποίο αυξάνεται σταδιακά μέχρι το 62ο έτος το οποίο θα ισχύει από 1/1/2022. Η αδικία είναι προφανής.

Επειδή, όπως τόνισε ο Βουλευτής Θ. Λεονταρίδης στην ερώτησή του, σε ένα κράτος δικαίου δε νοείται δυσμενής μεταχείριση μεταξύ πολιτών αλλά αντιθέτως επιβάλλεται να υπάρχει ισονομία, στοιχείο που αποτελεί θεμελιώδη συνταγματική αρχή, ζητήθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό να μεριμνήσει για την εισαγωγή διατάξεων που θα αποκαταστήσουν την ισονομία στο πεδίο της θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης μελών οικογενείας με αναπηρία του ιδιωτικού τομέα.

Ως προς το θέμα αυτό, ήδη το αρμόδιο Υπουργείο σε σχετική απάντησή του προς τον κ. Θ. Λεονταρίδη, ανέφερε ότι σχεδιάζει την ενοποίηση των όρων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για το σύνολο των ασφαλισμένων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ανεξάρτητα από τον Οργανισμό στον οποίο ασφαλίστηκαν και ο οποίος εντάχθηκε στον e-ΕΦΚΑ. Προς τούτο, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας ενιαίων κανόνων για τις συντάξεις και τις παροχές αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ και αναμένονται οι σχετικές πρωτοβουλίες του Υπουργού με την ολοκλήρωση των εργασιών της.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εποχικά εργαζομένων και λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία των δύο τελευταίων ετών, το νέο κύμα που βρίσκεται επί θύραις, τα εν γένει περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν κατά καιρούς και άλλα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ οι εποχικά εργαζόμενοι δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες σε εργοστάσια, στην εστίαση, στις οικοδομές ,λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους και δη της ίδιας της εποχικότητάς του, είναι σχεδόν αδύνατο να τηρήσουν την τεθείσα εκ του νόμου προϋπόθεση συμπλήρωσης εκατό ημερών εργασίας κατ’ έτος την τελευταία πενταετία προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λήψης σύνταξης .

Έτσι και εδώ, όπως πρότεινε ο βουλευτής, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης της σχετικής προϋπόθεσης ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της τελευταίας διετίας. Χωρίς λοιπόν να βλάπτεται ουσιαστικά η τεθείσα προϋπόθεση συμπλήρωσης συγκεκριμένου αριθμού ενσήμων για την τελευταία πενταετία, αυτή θα ήταν δυνατό να υπολογίζεται σωρευτικά για ολόκληρο το διάστημα αυτής χωρίς να απαιτείται ο επιμερισμός της ανά έτος, δεδομένων των πρωτόγνωρων καταστάσεων που βιώνουμε ως κοινωνία και οικονομία.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης ζήτησε από τον Υπουργό να εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησης επί το ευμενέστερο της απαίτησης συμπλήρωσης εκατό ημερών εργασίας κατ’ έτος την τελευταία πενταετία για τους εποχικά εργαζόμενους για λήψη σύνταξης.

 

Previous Article

Γιορτή του Αγίου Αντωνίου.

Next Article

Ευχές για μία ημέρα γεμάτη λάμψη….