Αγροτικός Εξηλεκτρισμός

Share:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τους κ.κ. Υπουργούς Γεωργίας και Ανάπτυξης


ΘΕΜΑ: “Αγροτικός εξηλεκτρισμός”Από την 16.2.2001 καταργήθηκε η επιδότηση της ηλεκτροδότησης του αγροτικού ηλεκτρισμού τόσο από την ΔΕΗ όσο και από τις δημόσιες επενδύσεις.
Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι ο υπερδιπλασιασμός του κόστους ηλεκτροδότησης, με το δεδομένο ότι ο αγρότης καλείται να καταβάλλει όλο το ποσό της επένδυσης (γεωτρήσεις, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ψυγεία κ.λ.π.).
Η πολιτική αυτή είναι αντιαγροτική και επί της ουσίας αποτελεί ένα επιπλέον κτύπημα στο εισόδημα των αγροτών.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί1) Εάν πράγματι έχουμε   κατάργηση των επιδοτήσεων στο αγροτικό εξηλεκτρισμό.
2) Ποιες εναλλακτικές λύσεις προτείνει το Υπουργείο Γεωργίας για την μείωση του κόστους;
3) Εάν θα διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς στην τιμή της KW/Η στο αγροτικό εξηλεκτρισμό.

Previous Article

Επιτρεπόμενη έκταση των Καλλιεργητών Βάμβακος ανά Παραγωγό

Next Article

Διαβητική – Χορήγηση Αντλιών Συνεχούς ‘Εγχυσης Ινσουλίνης