Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο Νόμος υπ΄αριθμ. 3714 / 2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄231 / 7.11.08 ) στον οποίο εμπεριέχεται και η τροπολογία που αφορά το επίδομα των 120 Ευρώ των παραμεθορίων περιοχών

Share:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

       

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο Νόμος υπ΄αριθμ. 3714/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄231 / 7.11.08 ) « περί προστασίας δανειοληπτών και άλλες διατάξεις», στον οποίο εμπεριέχεται και η τροπολογία που αφορά το επίδομα των 120 Ευρώ των παραμεθορίων περιοχών για τους δικαιούχους του Ν. Σερρών. Συγκεκριμένα το άρθρο 9 του παρόντος νόμου αναφέρει:«Το επίδομα της παραγράφου 4 περίπτωση γ΄ του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) χορηγείται από 1.1.2009 και στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που υπηρετούν στο Νομό Σερρών, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης του ανωτέρου επιδόματος»

Previous Article

Αποζημιώσεις για την μειωμένη παραγωγή στα αμύγδαλα, κεράσια κ.λ.π. και στα καπνά

Next Article

Δικαίωση των προσπαθειών του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη, για την ένταξη του Ν. Σερρών ως παραμεθόριος στο σύνολό του και για το επίδομα των 120 Ευρώ