Κατάργηση της επιδότησης κατοικίας σε προβληματικές περιοχές

Share:

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής  Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 

Αθήνα ,  18 Ιουλίου   2011

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς :

 1) Οικονομικών 

2)  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

Θέμα : « Κατάργηση της επιδότησης κατοικίας σε προβληματικές περιοχές »
 

Με το νέο σχέδιο νόμου « Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη  και τη Δημοσιονομική εξυγίανση » που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες ημέρες , ξεριζώνονται θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών που κατοχυρώθηκαν με κοινωνικούς αγώνες και θεσπίσθηκαν με νόμους από την πολιτεία .

Συγκεκριμένα στο άρθρο 24 παρ. 2 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι καταργείται σε υπαλλήλους δημοσίων  υπηρεσιών , ν.π.δ.δ και ο.τ.α πρώτου και δεύτερου βαθμού , καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου που τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατίθενται ή μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής , το καταβαλλόμενο υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις 40 % της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσματος σε περίπτωση ανέγερσης , όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από την  αρμόδια φορολογική αρχή , κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης .

Μάλιστα δε παύει η χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές επιδότηση αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής.

Επειδή οι πολίτες νιώθουν προδομένοι από την πολιτεία η οποία τους εξαπατά ωθώντας τους μέσα σε αυτήν την περίοδο κρίσης που διανύουμε να ανεγείρουν σπίτια σε προβληματικές περιοχές υποσχόμενη βοήθεια και στη συνέχεια να τους εγκαταλείπει.

Επειδή και ο Ν.Σερρών χαρακτηρίστηκε προβληματική περιοχή μετά από αγώνες γιατί το δικαιούνταν, λόγω της φθίνουσας πορείας του (προτελευταίος στην κατάταξη της χώρας με βάση το κατά κεφαλή ΑΕΠ , μεγάλο ποσοστό ανεργίας κ.λ.π ),  πολλοί υπάλληλοι έκαναν μετάταξη  στον Νομό για να τύχουν των ευνοϊκών κινήτρων που έδινε η πολιτεία .

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

 1)  Εάν η Κυβέρνηση καταργήσει την εν λόγω διάταξη η οποία έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή και η οποία ανατρέπει το ισχύον νομικό καθεστώς της επιδότησης  κατοικίας στις προβληματικές περιοχές ;

 2) Γιατί  αιφνίδια και με βίαιο τρόπο η Κυβέρνηση ανατρέπει τον προγραμματισμό χιλιάδων συμπολιτών μας που ήρθαν να υπηρετήσουν  σε  προβληματικές περιοχές  που θεσπίστηκαν με νόμο,  όπως ο Ν. Σερρών , γνωρίζοντας ότι η πολιτεία θα τους αποδώσει τα κίνητρα που δικαιούνται και τώρα τους αδειάζει ;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Previous Article

Μέτρα για την διαχείριση και την διαφάνεια της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Next Article

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη με θέμα : « Προστασία των καταθέσεων »