Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ο Ν. Σερρών εντάσσεται οριστικά στο πρόγραμμα Απονιτροποίησης και γίνεται η προκήρυξη του μέτρου

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Ν. Σερρών Ν.Δ.
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 

Δευτέρα 24  Οκτωβρίου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα «Ο Ν. Σερρών εντάσσεται οριστικά στο πρόγραμμα Απονιτροποίησης και γίνεται η προκήρυξη του μέτρου»

 Μετά από αρκετά χρόνια συνεχών προσπαθειών, και αφού κατετέθησαν από τους φορείς οι μελέτες που απαιτούνται για να ενταχθεί ο Νομός Σερρών στο πρόγραμμα Απονιτροποίησης, επιτέλους, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, το πρόγραμμα είναι έτοιμο να υλοποιηθεί.

Η κοινή Υπουργική Απόφαση έχει υπογραφεί και περιλαμβάνει νέες περιοχές, που εντάσσονται στο πρόγραμμα Απονιτροποίησης, μεταξύ των οποίων και ο Ν. Σερρών (λεκάνη Στρυμόνα).

Αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα γίνει η προκήρυξη του μέτρου για μια πενταετία.

Η εφαρμογή του μέτρου 2.1.4«Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων» θα έχει πολλαπλά οικονομικά οφέλη για τους αγρότες, δεδομένης  και της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας.

Στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» μπορούν να ενταχθούν εκτάσεις με αρδευόμενες καλλιέργειες βαμβακιού, αραβοσίτου, κηπευτικών και σακχαρότευτλων.

Το ύψος ενίσχυσης κατ’ έτος υπολογίζεται με βάση την πραγματικά καλλιεργούμενη έκταση, το είδος της επιλέξιμης καλλιέργειας, την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και το ύψος ενίσχυσης κατά περιοχή.

Στόχος της δράσης είναι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος μέσω:

  • Της μείωσης των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης.
  • Της μείωσης της κατανάλωσης νερού.
  • Της δημιουργίας χώρων οικολογικής αντιστάθμισης

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα Απονιτροποίησης υποχρεούνται να εφαρμόζουν καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης, μια από τις παρακάτω μεθοδολογίες:

α)  Συνδυασμός μόνιμης αγρανάπαυσης και μείωσης των εφαρμοζόμενων λιπαντικών μονάδων.

β)   Συνδυασμός αμειψισποράς – ακαλλιέργητου περιθωρίου και μείωσης των εφαρμοζόμενων λιπαντικών μονάδων.

Ταυτόχρονα ενεργοποιείται και η προκήρυξη του προγράμματος ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Επίσης υλοποιούνται δράσεις για τη διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών  αγροτικών ζώων και εντατικοποίησης κτηνοτροφίας.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει