Πορεία των έργων- Νέο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών- Νέο Ειρηνοδικείο Νιγρίτας- Ολοκλήρωση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης στη Νιγρίτα και λειτουργία τους

Share:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

 

Θέμα: «Πορεία των έργων- Νέο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών- Νέο Ειρηνοδικείο Νιγρίτας- Ολοκλήρωση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης  στη Νιγρίτα και λειτουργία τους»

Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ν. Δένδια, είχε ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, για την επιτάχυνση της πορείας των έργων που αφορούν το «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών- το  Νέο Ειρηνοδικείο Νιγρίτας- και την  ολοκλήρωση του Καταστήματος Κράτησης  στη Νιγρίτα και τη λειτουργία τους».Ταυτόχρονα ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε» κ. Ιωάννου για την πορεία των ανωτέρω έργων.

Όσον αφορά το «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών», έχει ανατεθεί στη «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε» με την υπ’ αριθμ. 3151/20.6.2008 υπουργική απόφαση, η περάτωση του έργου, για την ολοκλήρωση του οποίου έχει εξευρεθεί κατάλληλο οικόπεδο και εκπονήθηκε με ευθύνη της προαναφερθείσας ανωνύμου εταιρείας, υποστηρικτική Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη, η οποία υποβλήθηκε για έγκριση στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Παράλληλα, ύστερα από σχετική συμφωνία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα αναληφθεί από τις υπηρεσίες της, η Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποστηρικτών μελετών, έχει προγραμματισθεί η διαδικασία μεταβίβασης του οικοπέδου στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών κτιρίων και να ξεκινήσουν οι μελέτες του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω μελέτη του έργου έχει συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό της «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε» και στις προτάσεις της, για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Επίσης με την ως άνω υπουργική απόφαση, ανατέθηκε στην προαναφερθείσα ανώνυμη εταιρεία το έργο« Νέο Ειρηνοδικείο Νιγρίτας» για το οποίο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου οικοπέδου. Η μελέτη του ως άνω έργου έχει και αυτή συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό της «Θέμις Κατασκευαστική» και στις προτάσεις της για το πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης τόνισε ιδιαίτερα  το θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείται για την ολοκλήρωση και των τελευταίων έργων που απαιτούνται για τη λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης στη Νιγρίτα.

Από τη «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε» και το Υπουργείο Δικαιοσύνης τονίσθηκε ότι επί του παρόντος, διενεργούνται δοκιμές στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και το έργο της- εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του καταστήματος– βρίσκεται υπό δημοπράτηση.

Στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι το κατάστημα κράτησης Νιγρίτας να παραδοθεί ολοκληρωμένο για να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Previous Article

Πρόταση για απαλλαγή των συνταξιούχων του Ο.Γ.Α από την πληρωμή των δηλώσεων ΟΣΔΕ και ενίσχυσής τους με το αναλογούν ποσό για το πετρέλαιο κίνησης

Next Article

Αποζημιώσεις αγροτών από έντονες βροχοπτώσεις και οικοσυσκευών από πλημμύρες