Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Νέα κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα σε ενεργούς αγελαδοτρόφους για το έτος 2013/2014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 29 Απριλίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα κατανομή περίπου 60.000  τόνων αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα σε ενεργούς αγελαδοτρόφους για το έτος 2013/2014.

Με Απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης,  καθορίζεται νέα κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος σε ενεργούς αγελαδοτρόφους από το Εθνικό Απόθεμα, για τη γαλακτοκομική περίοδο 2013-2014.

Η ποσόστοση ανέρχεται σε  περίπου 60.000 τόνους για το έτος 2013/2014.

«Η στήριξη της ελληνικής αγελαδοτροφίας με την παραγωγή υψηλής ποιότητας γάλακτος αποτελεί προταιρεότητά μας» επεσήμανε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Το 100% της αιτούμενης ποσόστωσης θα λάβουν οι αγελαδοτρόφοι που κρίθηκαν επιλέξιμοι και αιτούνται μέχρι μέγιστο όριο τους 1.000 τόνους, λαμβάνοντας υπόψη την ποσόστωση που ήδη κατέχουν μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης, καθώς και την ύπαρξη του αντίστοιχου ζωικού κεφαλαίου. Η τελική  διαθέσιμη ποσόστωση δεν θα πρέπει να διαμορφώνεται σε επίπεδα πάνω από 7 τόνους ανά αγελάδα ετησίως, εκτός εάν προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις.

Συγκεκριμένα οι επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων του παραπάνω Εθνικού Αποθέματος είναι:

Κατηγορία Α:

Επιλέξιμοι ενεργοί παραγωγοί με υπέρβαση. Κατανέμεται η αιτηθείσα ποσόστωση, λαμβάνοντας υπόψη την ποσόστωση που ήδη κατείχαν. Εάν το άθροισμα της ποσόστωσης αυτής συν την αιτηθείσα υπερβαίνει την απόδοση των αγελάδων που κατέχει, χορηγείται η διαφορά της ποσόστωσης που κατέχει με την βεβαιωθείσα απόδοση και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από την αιτηθείσα. Ελάχιστο όριο κατανομής είναι οι 5 τόνοι ενώ ως μέγιστο όριο τίθενται οι 1.000 τόνοι.

Κατηγορία Β:

Παραγωγοί που εντάχθηκαν στα νέα επενδυτικά σχέδια, τα οποία κατατέθηκαν το 2013. Κατανέμεται ποσόστωση μέχρι την κάλυψη της προβλεπόμενης στο επενδυτικό σχέδιο ποσόστωσης (με βάση τον αριθμό αγελάδων), με μέγιστη ποσότητα κατανομής τους 1.000 τόνους. Στον υπολογισμό της προς κατανομή ποσότητας ανά δικαιούχο λαμβάνεται υπόψη και η ποσόστωση που τυχόν ήδη κατέχει ο αιτών και η οποία αφαιρείται από το ποσό της προβλεπόμενης ποσότητας στο επενδυτικό σχέδιο.

Κατηγορία Γ:

Νεοεισερχόμενοι στον τομέα παραγωγοί. Κατανέμεται ποσόστωση μέχρι το 100% της αιτούμενης ποσόστωσης και κατά μέγιστο όριο τους 1.000 τόνους, με την προϋπόθεση ύπαρξης της εκμετάλλευσης και του αντίστοιχου ζωικού κεφαλαίου.

Με αφορμή την υπογραφή της Απόφασης ο κ. Λεονταρίδης δήλωσε τα εξής:

«Επιδίωξή μας, με την απόφαση για την κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα σε ενεργούς αγλαδοτρόφους, είναι να καλύψουμε όσο περισσότερο γίνεται την Εθνική Ποσόστωση που μας έχει κατανεμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στο χέρι μας να αξιοποιήσουμε σωστά τα εργαλεία που αυτή μας παρέχει. Η στήριξη της ελληνικής αγελαδοτροφίας με την παραγωγή υψηλής ποιότητας γάλακτος αποτελεί προτεραιότητά μας».

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει